aktualności karmelu Prow. Krakowska wróć

Wizytacja generalska w Rydze

10 kwietnia, 2019

W sobotę 30 marca 2019 roku w Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych rozpoczęła się wizytacja generalska, którą przeprowadza o. Łukasz Kansy OCD, definitor generalny. Pierwszym klasztorem który odwiedził ojciec definitor był klasztor karmelitów bosych w Rydze. Wizytację rozpoczęliśmy Mszą konwentualną w naszym parafialnym kościele pw. św. Józefa. Po zakończonej Eucharystii, w chórze zakonnym wspólnie odśpiewaliśmy hymn do Ducha Świętego O Stworzycielu, Duchu, przyjdź…, prosząc aby Duch Święty w tym szczególnym czasie prowadził, pomagał rozeznawać i otwierać się na siebie wzajemnie.

W czasie wizytacji odwiedziliśmy klasztor sióstr karmelitanek bosych w Ikšķile, gdzie podczas rekreacji siostry dzieliły się swoimi radościami i wyzwaniami przed którymi obecnie stoją w związku z tworzeniem federacji. Ojciec Łukasz natomiast podzielił się swoim wieloletnim doświadczeniem z czasu pobytu w Eremickim Domu Modlitwy.

Miało miejsce również spotkanie z arcybiskupem Zbigniewem Stankiewiczem ordynariuszem archidiecezji ryskiej, który wyraził wdzięczność za nasze posługi w tutejszym kościele. Na czas wizytacji ks. arcybiskup życzył, abyśmy byli otwarci na działanie Ducha Świętego, porównując naszą prowincję do żaglowca, który aby móc płynąć powinien rozwijać swoje żagle w stronę z której wieje wiatr, czyli symbol Ducha Świętego.

W niedzielę o godz. 9.00 ojciec wizytator celebrował w naszym kościele Mszę św. dla wiernych w języku polskim.

Jak to jest w zwyczaju, podczas wizytacji oprócz spotkania wspólnego miały miejsce również rozmowy indywidualne, podczas których była możliwość podzielenia się swoją osobistą sytuacją, jak również uwagami czy sugestiami dotyczącymi całej prowincji.

Na zakończenie wizytacji o. Łukasz widząc sens i potrzebę naszej dalszej posługi w Rydze, wyraził wdzięczność za dawanie świadectwa, podejmowane posługi duszpasterskie oraz wykonywane prace fizyczne. Szczególnie wyróżniony został nasz klasztorny, zadbany ogród o który bracia troszczą się sami. Nakreślone zostały też priorytety na najbliższy czas a główne z nich to dalsze rozpowszechnianie naszej duchowości, promocja powołań oraz coraz lepsze zakorzenianie naszego zakonu na Łotwie.

Wizytacja w naszym klasztorze trwała dwa dni, następnie o. Łukasz udał się na Ukrainę do naszego klasztoru w Kijowie. Dziękując za wspólnie spędzony czas życzymy aby Duch Święty prowadził i oświecał każdego dnia.

za: karmel.pl