aktualności karmelu OCDS Konin wróć

Wizytacja w konińskiej wspólnocie OCDS

12 kwietnia, 2022

W dniach 9-10 kwietnia 2022r. odbyła się wizytacja w konińskiej wspólnocie OCDS. Przeprowadzili ją o. Robert Marciniak OCD oraz Monika Olszewska OCDS. Była to pierwsza wizytacja we wspólnocie od momentu jej powołania w Koninie. Wydarzenie to było okazją do wielu podsumowań i wyłonienia wniosków. Słowa przybyłych Gości były dla nas koniecznym ukierunkowaniem i zarazem wielkim wsparciem. Cieszymy się, że mogliśmy usłyszeć uwagi, które pragniemy spożytkować w dalszej działalności i słowa otuchy na trudne czasy.

Jest to dla nas dodatkowo ważne, że dokładnie w tych dniach uroczyście obchodziliśmy trzeci jubileusz powołania wspólnoty Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych w Koninie. Wizytacja zatem – po koncelebrowanej Eucharystii – zakończyła się uroczystą agapą jubileuszową, która stała się też miłą sposobnością odsłuchania życzeń, jakie do nas napłynęły. Wśród nich były życzenia o. Krzysztofa Piskorza OCD, rodaka konińskiej parafii oraz życzenia sióstr anuncjatek z Grąblina k. Lichenia, które trzy lata wcześniej przyjęły rodzącą się wspólnotę pod swój dach. W spotkaniu uczestniczył także ks. prał. Józef Wysocki, członek honorowy OCDS w Koninie oraz przełożona domu zakonnego ss. benedyktynek misjonarek przy parafii św. Wojciecja w Koninie – s. Taida OSB. W spotkaniu uczestniczył też jak zawsze – za co jesteśmy ogromnie wdzięczni – nasz asystent o. Aleksander Szczukiecki OCD. Podczas agapy wszyscy obejrzeliśmy okolicznościowy film jubileuszowy z życzeniami wszystkich związanych z konińską wspólnotą osobami.

Cieszymy się, że wizytacja mogła odbyć się właśnie w tych dniach bez dodatkowych utrudnień restrykcji epidemicznych, z jakimi musieliśmy zmagać się przez ostatnie dwa lata. Cieszymy się, z obecności Przełożonych Zakonu i pozostałych Gości. Cieszymy się w końcu, że możemy już trzy lata wzrastać w Świeckim Zakonie Karmelitów Bosych w Koninie. Bogu niech będą dzięki !

Ewelina Trzos OCDS