aktualności karmelu OCDS wróć

Wspólnotowe rozważanie Słowa jako odpowiedź na problemy współczesności

28 sierpnia, 2021

Rada Prowincjalna Świeckiego Karmelu Prowincji Krakowskiej zaprosiła nas (świeckich karmelitów Prowincji Warszawskiej) na swój X Kongres (na jego obrady, wybór nowej Rady, z którą przyjdzie nam w przyszłości współpracować, ale też „na wszystko”, co z nim związane). A Kongres, który odbywał się w dniach 22-25 sierpnia w Wadowicach, przebiegał pod hasłem: „Być świadkami obecności Boga w świecie”.

Pojechaliśmy wraz z o. Delegatem, Robertem Marciniakiem OCD, zaraz po naszym nocnym czuwaniu u stóp Jasnogórskiej Pani. Wadowice przywitały nas strugami deszczu, który tylko chwilami przechodził w drobny kapuśniaczek, zaś postawa Krakusów jakże okazała się odmienna od wadowickiej aury: serdeczna, przyjazna, gościnna, otwarta na przybyszów zza miedzy. Uczestniczyliśmy wraz z nimi w Eucharystiach, wyborach nowych „władz”, prelekcjach, obradach, ale też w rozmowach przy kawie i herbacie.

Najciekawsze i najważniejsze dla ludzi z zewnątrz (jakimi byliśmy), były dyskusje w auli, ale też te w stołówce czy kuluarowe, wieczorne, bo odsłaniały problemy, z którymi się borykają nasi południowi sąsiedzi… I może słowo „problemy” jest zbyt mocne, bo chodzi w końcu o te wszystkie ważne kwestie, które wydawały się na tyle istotne, że chcieli je zamknąć w zobowiązaniach wobec świeckich karmelitów (tj. uchwałach), które pozostawia po sobie Kongres. Wśród nich na czoło wysunęły się kwestie: działań wspólnot na rzecz  współfinansowania procesu beatyfikacyjnego sł. Bożej, Kunegundy Siwiec, ale przede wszystkim: wspólnotowego rozważania Słowa, by to Ono budowało jedność we wspólnotach, ale też pozwoliło być wiarygodnymi świadkami obecności Boga w świecie. A oprócz tego położono nacisk na formację do umiejętnego i odpowiedzialnego korzystania z szeroko pojętych mediów elektronicznych i tradycyjnych. Nie zapomniano też o przygotowaniach do 80. rocznicy śmierci św. Teresy Benedykty od Krzyża (2022r.), o promocji powołań, misjach karmelitańskich, a także o modlitwie w intencji nienaruszalności praw rodziny i jej chrześcijańskich korzeni.

O. Robert, poproszony o wygłoszenie prelekcji, mówił o tym, co św. Paweł i Kościół podpowiadają wszystkim, którzy chcą się odnaleźć w świecie, a jednocześnie nie porzucać Boga i Jego nauki, a wręcz odwrotnie (żyć w zgodzie z nią, a także ją promować). Kładł akcent na trzeźwość myślenia, słuchanie Kościoła, rozumną służbę Bożą, pogłębianie duchowości, a przede wszystkim na głęboką więź z Chrystusem.

No, i nie obyło się bez „spotkania” z Janem Pawłem II przy wadowickiej chrzcielnicy i na kremówkach, a także z Małą Tereską przy jej woskowej figurze.

Wracaliśmy uskrzydleni, z wiatrem w żaglach, nasyceni nowymi inspiracjami i bezmiarem wadowickiej życzliwości.

Gabriela Żylińska OCDS