aktualności karmelu OCDS Bydgoszcz wróć

Wybory i wizytacja w OCDS Bydgoszcz

4 lutego, 2023

W dniach 4-5 lutego 2023, odbyły się wybory i wizytacja w naszej Wspólnocie OCDS w Bydgoszczy. Wizytującym byli o. Robert Marciniak OCD, delegat o. prowincjała i Monika Olszewska, członkini rady prowincjalnej.

Termin wyborów przypadł na pierwszą sobotę m-ca, w modlitwie wspólnotowej Jutrznią i w przygotowanej przez o. Roberta Lectio Divina, czytaliśmy i rozważaliśmy słowo Boże w poddaniu Duchowi Świętemu, medytując i kontemplując, dzieliliśmy się słowem i  poruszeniami serca, by je w sercu zachować. Czas ten, zakończyliśmy modlitwą za kapłanów i naszą Prowincję. Kontynuowaliśmy spotkanie w agape, przy kawie i herbacie z wzajemną uwagą i przyjacielską troskąW południe udaliśmy się do Katedry na uroczystą Mszę, której głównym celebransem był biskup naszej diecezji, Krzysztof Włodarczyk. Nauka Biskupa nawiązywała do wartości Słowa Bożego, które jest darem życia w budowaniu relacji miłości z Bogiem i człowiekiem, a przez wsłuchiwanie w głos Boga i w posłuszeństwie Jego woli staje się w nas życiem błogosławionym. Wskazał na modlitwę brewiarzową, na Hymn Magnificat – pieśń naszego życia, wspaniały dar apostolstwa, aby Bóg narodził się w każdym człowieku i zamieszkał na stałe w jego sercu i ciągle je przemieniał. Posileni Słowem Bożym i Eucharystycznym chlebem w mocy Ducha Świętego, sprawnie dokonaliśmy wyboru rady. W głosowaniu wybraliśmy nowy – stary skład, jako wyraz naszego zaufania, a nie ,,spychologii”.

I tak przedstawia się skład rady:

  • przewodniczący Bogusław Sudał
  • formatorka Teresa Głowacka
  • radna i skarbnik Alicja Piskuła
  • radna Magdalena Bartoszyńska
  • radny i sekretarz Zbigniew Weber

Drodzy nasi wybrańcy, życzymy cudownej współpracy z Tym, który jest Drogą, Prawdą i Życiem dla dobra całej naszej wspólnoty, w drodze na Górę Karmel.