aktualności karmelu OCDS Olsztyn wróć

Wybory w olsztyńskiej Wspólnocie OCDS

29 czerwca, 2021

W sobotę 26 czerwca 2021 w olsztyńskiej wspólnocie OCDS, w obecności o. Roberta Marciniaka, odbyły się wybory nowej Rady wspólnoty. Mimo że nieco spóźnione z powodu pandemii, przebiegły jednak wyjątkowo szybko i sprawnie. W wyniku głosowania nową przewodniczącą Rady została Grażyna Smyk, radnymi – Teresa Skomra, Anna Lutyńska i Zofia Bergolc, formatorką – Wiktoria Jamroży. Funkcję skarbnika po raz kolejny wspólnota powierzyła Zofii Bergolc, która sprawuje pieczę nad finansami w Olsztynie już od 16 lat.

Wybory stały się dla członków wspólnoty okazją do spotkania na żywo po raz pierwszy od marca ubiegłego roku. Mimo że przez te wszystkie miesiące wspólnota utrzymywała stały kontakt online i prowadzona była formacja, możliwość spotkania się twarzą w twarz, wspólnego uczestnictwa we Mszy świętej w klasztorze sióstr karmelitanek w Spręcowie i zebrania chociaż na chwilę przy wspólnym stole dostarczyła wszystkim obecnym wiele radości. Po wakacyjnej przerwie spotkania dwa razy w miesiącu, już w trybie offline, zostaną wznowione – o ile nie pogorszy się sytuacja epidemiczna, na co wszyscy mają nadzieję.

Elżbieta Sokołowska OCDS