aktualności karmelu OCDS Olsztyn wróć

Wybory w olsztyńskiej wspólnocie OCDS

16 kwietnia, 2018

W sobotę 14 kwietnia 2018, w klasztorze sióstr karmelitanek bosych w Spręcowie, olsztyńska wspólnota świeckiego zakonu karmelitów bosych wybrała nową przewodniczącą i radę wspólnoty. Wyborom przewodniczył o. delegat Robert Marciniak OCD. W głosowaniu wzięło udział dwanaście osób (jedna osoba po ślubach, dziesięć po przyrzeczeniach definitywnych i jedna po przyrzeczeniach czasowych). Funkcję przewodniczącej objęła Wiktoria Jamroży. W skład nowej rady weszły: ustępująca po dwóch kadencjach z funkcji przewodniczącej Czesława Woźniak, Małgorzata Brejniak – formatorka, Elżbieta Jaroszewska i Elżbieta Sokołowska. Sekretarzem rady ponownie został Mariusz Woźniak, a skarbnikiem na kolejną już kadencję – Zofia Bergolc.

Po głosowaniu i zakończeniu części oficjalnej, na chwilę rozmowy ze wspólnotą przyszły siostry karmelitanki, które pogratulowały nowo wybranym członkom rady i zapewniły o swojej modlitwie w intencji świeckiego zakonu.

Tego samego dnia, podczas Mszy świętej celebrowanej przez o. delegata, członkowie wspólnoty odnowili swoje przyrzeczenia i śluby.

Elżbieta Sokołowska, OCDS Olsztyn