aktualności karmelu OCDS Sopot wróć

Wybory we Wspólnocie Sopockiej

27 listopada, 2017

W 2. niedzielę miesiąca, podczas comiesięcznego spotkania Wspólnoty, miały miejsce wybory. Wspólnota Sopocka żyła nimi już dość długo…

Po Adoracji Najświętszego Sakramentu, podczas której, odmawiając Litanię do Ducha Świętego, przyzywaliśmy Jego światła i po Eucharystii dziękczynnej za 20 lat istnienia Wspólnoty (bowiem 20 lat wcześniej, 30 listopada 1997 roku odbyło się pierwsze spotkanie inicjujące Świecki Karmel w Sopocie) oraz z prośbą o światło Ducha Świętego dla wyborów wspólnotowych… rozpoczęły się same wybory.

Ojciec Bertold w trakcie Eucharystii, w kazaniu (będącym refleksją na temat przypowieści o pannach głupich i mądrych) wyeksponował końcowe „NIE ZNAM WAS”.  A panny nierozsądne, idąc na spotkanie Pana Młodego, zapomniały o oliwie, nie wzięły naczyń…, zasnęły, bo jakoś to będzie. (Godna też głębszego namysłu jest postawa roztropnych panien: nie dały oliwy, nie podzieliły się, obstawały przy swoim i miały tę pewność, że tym razem nie wolno być miękkim i spolegliwym, i podzielić się). Panny nierozsądne szukały oliwy po nocy, natrudziły się, wróciły i zastały… drzwi zamknięte, i jeszcze usłyszały: „Nie znam was”. Kazanie było więc o tym, że na progu nieba można usłyszeć: „nie znam was” i to nie dlatego, że ktoś był zły, ewidentnie zły, grzeszny, ale że ktoś był: leniwy, lekkomyślny, nie umiłował Mądrości… bo jakaś troskliwość i zabieganie o sprawy Pana musi być i Bóg ma w niej upodobanie! I ta myśl jakoś w nas była i nad nami trwała tego popołudnia.

Na zakończenie Ojciec Asystent dodał: że Duch Święty będzie przydzielał dziś służbę, a człowiek na nią odpowie: w prawdzie, ale też z radością (bowiem „radosnego dawcę Pan miłuje”).

No i… po Eucharystii i Nieszporach wybieraliśmy nową Radę Wspólnoty. Wyborom przewodniczył O. Delegat, Robert Marciniak OCD, który rozpoczął od modlitwy do Ducha Świętego, a następnie odczytano fragmenty ze Statutu dotyczące wyborów.

W skład nowej Rady weszły osoby:

  • Gabriela Żylińska (przewodnicząca)
  • Violetta Plichta (radna)
  • Teresa Kwiatkowska-Król (radna)
  • Bożena Juszkiewicz-Bednarczyk (radna).
    Nowa Rada wybrała:
  • Annę Gończ na formatora
  • Elżbietę Banaszak do pełnienia funkcji skarbnika
  • Ewę Szarszewską jako sekretarza (na razie do końca roku kalendarzowego).