aktualności karmelu OCDS Konin wróć

Z pielgrzymką do Sanktuarium Św. Józefa w Poznaniu

28 lipca, 2020

Uroczystość NMP z Góry Karmel  była przewodnim celem pielgrzymki, z jaką członkowie konińskiej wspólnoty OCDS udali się do Sanktuarium Św. Józefa w Poznaniu. 15 i 16 lipca 2020 r. przed obrazem Św. Józefa, Oblubieńca Maryi Panny wypraszaliśmy łaski dla wszystkich noszących szkaplerz karmelitański, powierzając szczególnemu wstawiennictwu Królowej Karmelu członków konińskiej wspólnoty.

W czuwanie modlitewne, wspólne wielbienie Boga przez ręce Maryi połączone z adoracją Najświętszego Sakramentu włączył się, działający przy naszej wspólnocie zespół Hortus Dei, współprowadząc je z członkami poznańskiej wspólnoty OCDS.

To święto Karmelu było też dla nas właściwą sposobnością do odwiedzenia ss. Karmelitanek Bosych z poznańskiego klasztoru i złożenia im naszych życzeń z okazji wspólnego święta Zakonu Karmelitańskiego. Prosząc Siostry o modlitwę za naszą wspólnotę i cały świecki zakon sami zapewniliśmy je o naszej modlitewnej pamięci przed Bogiem.

Pielgrzymka, pomimo trudności powodowanych pandemią, stała się piękną okazją wspólnotowego przeżycia tych dwóch dni pod opieką Oblubieńca Maryi – Św. Józefa. Był brewiarz, owocne rozmowy z Ojcami karmelitami i wiele poruszeń serca. Zgodnie z wezwaniem naszej wspólnoty (pw. Opieki Św. Józefa) pragniemy wspólnie wołać słowami Ojca Kaznodziei Krzysztofa Piskorza OCD – „Maryja – zawsze i we wszystkim!”

Ewelina, OCDS Konin