aktualności karmelu Karmel wróć

Zatwierdzenie heroiczności cnót Anny od Jezusa

21 grudnia, 2019

W rocznicę Reformy Karmelu, 28 listopada br., papież Franciszek zatwierdził heroiczność cnót Służebnicy Bożej m. Anny od Jezusa (de Lobera), znanej postaci z pierwszego pokolenia Sióstr Karmelitanek Bosych, zasłużonych w dziele propagacji Zakonu zwłaszcza we Francji i w Belgii. Służebnica Boża, której od chwili ogłoszenia dekretu przysługuje tytuł Czcigodnej (Venerabilis), na jednym z wczesnych jej obrazów przedstawiana jest jako Sanctae Matris nostrae Theresiae socia in reformatione Carmeli. Gdzie indziej czytamy o niej jako o przewodniczce przeorysz (capitana de las prioras), gdyż organizowała z nimi inicjatywy na rzecz obrony ideału św. matki Teresy i opracowanych przez nią konstytucji przed niefortunnym i powszechnie znanym z początków historii Karmelu Terezjańskiego o. Mikołajem Dorią, przeciwnikiem, wbrew ukierunkowaniu św. Teresy, apostolskiego i misyjnego wymiaru charyzmatu Zakonu.

Przyjęta do Zakonu przez samą św. Matkę Teresę w Awila w 1570 r., s. Anna towarzyszyła Reformatorce Karmelu w fundacji klasztoru w Salamance, gdzie 22 października 1571 r. złożyła śluby. Potem widzimy m. Annę na fundacji w Beas w Andaluzji i w Grenadzie. To właśnie tam św. Jan od Krzyża dedykował jej komentarz do „Pieśni Duchowej”. W 1586 r. założyła klasztor w Madrycie i pracowała nad pierwszym wydaniem pism św. matki Teresy (1588). W 1604 r. wyjechała wraz z bł. Anną od św. Bartłomieja do Francji. Założyły klasztory w Paryżu (1604), Pontoise i Dijon (1605). Następnie udała się do Belgii i była fundatorką klasztorów w Brukseli, Lovanium i Mons. Zmarła w Brukseli 4 marca 1621 r.

Efrén J.M. Montalva w swej książce La herencia teresiana (Madrid 1972, s. 334) nie tylko podkreślił zasługi m. Anny de Lobera w propagowaniu Reformy, ale nazwał ją wprost „zwyciężczynią”, gdyż dzięki fundacjom podjętym przez nią we Francji i Flandrii Karmel Terezjański rozprzestrzenił się wkrótce w całej Środkowej Europie, włącznie z Polską. Do naszej Ojczyzny Siostry Karmelitanki Bose dotarły już przecież w 1612 r., tj. na 9 lat przed śmiercią m. Anny od Jezusa. I przybyły właśnie z Brukseli.

Do beatyfikacji m. Anny brakuje jeszcze zatwierdzenia cudu. Postulacja Generalna przedłożyła już takowy do analizy Stolicy Apostolskiej.

o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD

za: karmel.pl