aktualności prowincji więcej

Abp Gądecki zawierzył archidiecezję poznańską św. Józefowi


marzec 18, 2018

Akt zawierzenia archidiecezji poznańskiej św. Józefowi w 1050. rocznicę ustanowienia biskupstwa wypowiedział w sanktuarium świętego w Poznaniu abp Stanisław Gądecki. „Przychodzimy do Ciebie, aby podziękować za Twoją dotychczasową opiekę nad nami oraz powierzyć Twojemu orędownictwu naszą archidiecezję, jej teraźniejszość i przyszłość” – mówił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Akt zawierzenia został wypowiedziany w obecności biskupów, kapłanów, osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich w kościele karmelitów bosych, najstarszej polskiej świątyni pw. św. Józefa.

„Podporo rodzin, polecamy Tobie wszystkie rodziny. Niech budują swoją codzienność na skale, którą jest Chrystus, stając się domowymi kościołami. Zawierzamy także te rodziny, które przeżywają okres kryzysu i niepokojów” – modlił się abp Gądecki.

W homilii metropolita poznański rozważał tajemnicę opieki św. Józefa nad Świętą Rodziną i opieki nad Kościołem.

„Kontynuacja i rozwój 1050-letniego dziedzictwa naszej archidiecezji doznaje dzisiaj wielu przeciwności, na czoło których wysuwa się tendencja człowieka do zerwania więzi człowieka z Bogiem. Poddani procesowi sekularyzacji, ludzie zaczynają żyć w błędnym przekonaniu, że świat nie podlega żadnym innym normom poza tymi, które zostały ustanowione przez samego człowieka” – zauważył abp Gądecki.

Metropolita poznański przekonywał, że spłaszczenie idei zbawienia wyłącznie do ziemskiego wymiaru jest śmiertelnym zagrożeniem dla samego człowieka, bo jej skutkiem człowiek nie jest już postrzegany jako stworzony na obraz i podobieństwo Boże.

„Mając tego świadomość, powierzmy św. Józefowi sprawę odbudowania naszej więzi z Bogiem” – mówił abp Gądecki. „Kościołowi, czyli nam wszystkim, potrzebna jest nie tylko obrona przed pojawiającymi się zagrożeniami, ale także umocnienie w podejmowaniu zadania ewangelizacji świata i nowej ewangelizacji obejmującej kraje i narody, w których niegdyś religia i życie chrześcijańskie kwitły, a dzisiaj są wystawione na ciężką próbę” – zaznaczył przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Kościół karmelitów bosych w Poznaniu jest najstarszą w Polsce świątynią pod wezwaniem św. Józefa. Spisywana od XVII wieku kronika konwentu potwierdza liczne przypadki łask otrzymywanych za wstawiennictwem św. Józefa. W 2014 r. abp Stanisław Gądecki dokonał koronacji otaczanego czcią wiernych wizerunku Oblubieńca NMP. W 2017 r. papież Franciszek przyznał poznańskiemu sanktuarium tytuł bazyliki mniejszej.
Archidiecezja poznańska to pierwsze biskupstwo na ziemiach polskich. W 2018 r. obchodzi ona jubileusz 1050. rocznicy powstania. Jak czytamy w materiałach źródłowych, dwa lata po chrzcie Mieszka I, w 968 r. „Polonia cepit habere episcopum” – Polska zaczęła mieć swego biskupa.

za: ekai.pl


Akt zawierzenia Archidiecezji Poznańskiej św. Józefowi, Poznań, 18-19 marca 2018 roku

Święty Józefie,
Oblubieńcze Dziewicy Maryi,
Opiekunie Syna Bożego,
Patronie Kościoła Chrystusowego!

W roku Wielkiego Jubileuszu 1050-lecia ustanowienia biskupstwa w Poznaniu, pierwszego na ziemiach polskich, oraz stulecia odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny, przychodzimy do Ciebie, aby podziękować za Twoją dotychczasową opiekę nad nami oraz powierzyć Twojemu orędownictwu naszą archidiecezję, jej teraźniejszość i przyszłość.

Doświadczenie wieków – a w ostatnim czasie łaski związane z peregrynacją Twojego świętego Wizerunku, w którym nawiedziłeś parafie archidiecezji – umacniają nas w przekonaniu, że zawsze możemy liczyć na Twoją opiekę i wstawiennictwo.

Dlatego teraz – w duchu wiary – polecamy Tobie sprawy całej naszej półtoramilionowej wspólnoty diecezjalnej, w tym parafie, rodziny i każdego z nas.

Opiekunie Kościoła świętego, powierzamy Tobie wszystkie osoby, które oddały swoje życie sprawie Królestwa Bożego: biskupów, kapłanów, diakonów i osoby życia konsekrowanego. Umacniaj je w wierności raz podjętym zobowiązaniom. Wyproś, aby ich życie było jednoznacznym świadectwem całkowitego oddania Chrystusowi.

Podporo rodzin, polecamy Tobie wszystkie rodziny. Niech budują swoją codzienność na skale, którą jest Chrystus, stając się „domowymi kościołami”. Zawierzamy także te rodziny, które przeżywają okres kryzysu i niepokojów. Wspieraj – prosimy – małżonków, dzieci, młodzież i dziadków w budowaniu wzajemnych relacji przenikniętych miłością, zgodą i przebaczeniem. Rodzicom uproś mądrość dla dobrego wychowania dzieci. Mężczyznom i kobietom wypraszaj ducha dojrzałości i odpowiedzialności w realizacji powołania do ojcostwa i macierzyństwa.

Pociecho zasmuconych, Tobie polecamy osoby w starszym wieku, wszystkich doświadczanych krzyżem bólu i cierpienia, samotnych, odrzuconych i wykluczonych. Bądź towarzyszem w ich trudach. Wspieraj ich swoim wstawiennictwem, aby potrafili przeżywać trudny czas z Chrystusem i Jemu ofiarować swoje krzyże.

Patronie pracujących, otocz swoją opieką nasze siostry i braci pracujących oraz poszukujących pracy. Bądź dla nich wsparciem w wysiłkach służących utrzymaniu rodziny, w osobistym rozwoju i wzroście dobra wspólnego. Spraw, aby ich praca była sprawiedliwie wynagradzana i stała się osobistą drogą do świętości.

Święty Józefie, Troskliwy Obrońco Chrystusa, podobnie jak troszczyłeś się o naszego Zbawiciela i Jego Matkę, tak opiekuj się wspólnotą wszystkich – obecnych i przyszłych – mieszkańców naszej ziemi odzyskanej pracą i krwią naszych praojców. Amen.


Zobacz także (na stronie archidiecezji poznańskiej):