aktualności prowincji więcej

Carmelitanum w Warszawie zaprasza!


5 lipca, 2019

Z radością informujemy, że przy naszym warszawskim klasztorze na Solcu od października rozpocznie działalność Instytut Duchowości Carmelitanum, w ramach którego pragniemy was zaprosić do trzyletniego studium teologii duchowości.

Zajęcia studium rozpoczną się 8 października.

Zgłoszenia przyjmujemy od 24 września do 10 października.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE PONIŻEJ:

Cel

Teologia życia wewnętrznego jako dyscyplina teologiczna zajmuje się doświadczeniem chrześcijańskim, tzn. ukazuje długą drogę wewnętrzną osoby wierzącej prowadząca aż do zjednoczenia z Jezusem Chrystusem.

Instytut Duchowości Carmelitanum działający przy Kościele Świętej Trójcy w Warszawie na Solcu, obsługiwanym przez O.O. Karmelitów Bosych stawia sobie za cel ukazać wierzącym perspektywę dojścia do zjednoczenia z Jezusem, a przez Niego do spotkania się ze sobą jaką osobą i do wejścia we wspólnotę Trzech Osób już tu we wierze, nadziei i miłości we wspólnocie Kościoła pielgrzymującego i pośród codzienności.

Pomocą w otwarciu na taką perspektywę i podjęcie drogi w celu jej osiągnięcia są:

 • systematyczne studia z zakresu teologii duchowości, historii duchowości, duszpasterstwa duchowości i duchowości karmelitańskiej oraz sympozja – otwierające na Tajemnicę życia chrześcijańskiego;
 • cotygodniowy udział w Eucharystii, comiesięczne godziny skupienia, rekolekcje i pielgrzymki do miejsc związanych ze Świętymi Karmelu – które służą przeżywaniu i celebrowaniu Tajemnic życia chrześcijańskiego w liturgii, na modlitwie osobistej i we wspólnocie wierzących;
 • możliwość korzystania z różnych propozycji kulturalnych w ramach Piwnicy Duchowej;
 • podejmowane przez słuchaczy Instytutu różne prace na rzecz wspólnoty Carmelitanum i z Carmelitanum służą odkryciu, że wiara w Tajemnice życia chrześcijańskiego wyraża się także w czynach wpisanych w codzienność i w ewangelicznej prostocie wobec innych

Dla kogo jest Instytut?
 • Dla studentów teologii chcących pogłębić swoją duchowość;
 • Dla formatorów seminaryjnych, zakonnych czy formatorek instytutów zakonnych żeńskich;
 • Dla kapłanów, którzy pragną pogłębić swoją formację dla lepszego towarzyszenia wiernym;
 • Dla świeckich zaangażowanych w pracę katechetyczną, duszpasterską, charytatywną pośród wspólnot parafialnych, grup czy różnego rodzaju wspólnot i ruchów;
 • Dla tych wszystkich, którzy pragną pogłębić swoje życie duchowe i na nowo zobaczyć piękno życia w zjednoczeniu z Jezusem…

Rodzaje słuchaczy:
 • Wolny słuchacz, uczestniczy tylko w zajęciach
 • Słuchacz, który uczestniczy i zdaje egzaminy
 • Słuchacz, który uczestniczy, zdaje egzaminy i pisze pracę dyplomową

Praca dyplomowa nie wiąże się z żadnym tytułem. Jest to rodzaj swoistych rekolekcji dla osoby zainteresowanej danym tematem.


Struktura zajęć

Program z duchowości rozłożony jest na trzy lata. Każdy rok studiów jest podzielony na dwa semestry:
I – październik – styczeń,
II – luty – czerwiec.

Zajęcia roku akademickiego 2019/20 rozpoczynają się 10 października i będą odbywać się w każdy wtorek od godz. 17:00 do 20:10 (poza wyjątkami).


Wykładowcy

Zajęcia prowadzą karmelici bosi specjalizujący się w duchowości przy współpracy z wykładowcami z różnych ośrodków uniwersyteckich.


Miejsce wykładów

Jako miejsce wykładowe służą nastrojowe sale klasztoru i kościoła o.o. Karmelitów Bosych na Solcu w Warszawie, ul. Solec 61.


Informacja i warunki przyjęcia

Sekretariat Instytutu znajduje się w jednym z pomieszczeń przyklasztornych.

Pragnący uczestniczyć w zajęciach Instytuty winni złożyć do dnia 10 października:

 • podanie
 • życiorys
 • kopię świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów
 • dwie fotografie
 • zgodę odpowiednich przełożonych w przypadku osób zakonnych

Zapisy

Zgłoszenia przyjmujemy od 24 września do 10 października w sekretariacie Instytutu we wtorki i czwartki od 17:00 do 19:00.
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 24 i 26 września, 1, 3, 8 i 10 października w godzinach 15:00 – 17:30.


Planowane wykłady na obecny rok akademicki
 1. Doktryna i życie św. Teresy od Jezusa (28 w.);
 2. Wstęp do duchowości katolickiej – mądrość filozoficzna (14 w);
 3. Historia duchowości (męczennicy, okres rozwoju monastycyzmu
  pierwotnego, duchowość wczesnego średniowiecza) (14 w.);
 4. Święci Zakonu Karmelitańskiego – św. Teresa Benedykta od Krzyża
  (Edyta Stein) (14 w.);
 5. Duchowość w rozumieniu pozakatolickim – protestantyzm (14 w.);
 6. Wybrane zagadnienia z judaizmu (6 w.)
 7. Pedagogia modlitwy (6 w.)

Uzyskane tytuły

Zwracamy uwagę, że na obecnym etapie dany słuchacz Instytutu po skończeniu zajęć w cyklu trzyletnim i po napisaniu pracy dyplomowej i jej obronie może uzyskać dyplom z duchowości, ale bez konkretnych przywilejów wobec kościelnych instytucji.


Kontakt

o. Wojciech Ciak OCD
tel.: 609 910 050
mail: warszawa@carmelitanum.pl lub wojciechciakocd@gmail.com
www: warszawa.carmelitanum.pl

Instytut Duchowości Carmelitanum
ul. Solec 61
00-424 Warszawa