aktualności prowincji więcej

Chorał w Bazylice


marzec 22, 2017

W Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP, w Sanktuarium i Bazylice świętego Józefa w Poznaniu rozbrzmiał na Mszy Świętej odpustowej chorał gregoriański. Aktywne uczestniczenie we Mszy Świętej Ludu Bożego dokonuje się również poprzez słuchanie. Słuchanie pełne mocy, a zarazem delikatności. Słuchanie mądre. Suchanie subtelne, podnoszące ducha ludzkiego do kontemplacyjnego przeżycia Misteriów Pańskich. Chorał gregoriański, który jest właściwym i własnym śpiewem Kościoła oraz duchowość karmelitańska wypływają z jednego źródła i jednego wspólnego doświadczenia, mianowicie: z kontemplacji, która jest aktywną biernością, wobec ożywiającego działania Ducha Bożego w naszych sercach.

Na Mszy Świętej zostały zaśpiewane: Hymny do Józefa z Cantus Selecti oraz wszystkie części mszalne ordinarium i prioprium ze św. Józefa. Skład osób śpiewających był złożony z: Schola Braci Karmelitów Bosych, Schola św. Benedykta, Liquescentes, Anonymous, Schola Akademicka z Wrocławia i częściowo z Poznania
Wszystkim zaangażowanym w piękne przygotowanie Liturgii,
dziękujemy
Bracia Karmelici Bosi