aktualności prowincji więcej

Co z tą Godziną Miłosierdzia?


luty 26, 2021

Czy pomyślałeś, żeby w tym Wielkim Poście bardziej skupić się na rozważaniu Męki Pana naszego, Jezusa Chrystusa? Nie tylko w piątek bierzmy udział w Drodze Krzyżowej, ale starajmy się odprawiać Godzinę Miłosierdzia każdego dnia, chociaż przez kilka minut.

W 90. rocznicę pierwszego objawienia Jezusa św. Faustynie w Płocku, chciejmy podjąć takie postanowienie, by o godzinie 15:00 rozważać Mękę Pańską, odprawiać Drogę Krzyżową, szczególnie w Wielkim Poście. Odpowiedzmy na prośbę samego Jezusa. Okażmy naszą miłość Temu, który umiera za nasze grzechy! Postawmy Jezusa i Jego Krzyż w centrum, a nie nasze wysiłki i umartwianie się.

Przyzwyczailiśmy się bowiem do odmawiania o tej godzinie Koronki do Miłosierdzia Bożego. Ale pojawia się pytanie: czy rzeczywiście nie robimy wtedy po swojemu? Przecież Jezus jasno powiedział, co należy czynić w Godzinie Miłosierdzia:

“Przypominam ci, córko Moja, że ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu Moim, uwielbiając i wysławiając je; wzywaj Jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie dla biednych grzeszników, bo w tej chwili zostało na oścież otwarte dla wszelkiej duszy. W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i dla innych; w tej godzinie stała się łaska dla świata całego – miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość. Córko Moja, staraj się w tej godzinie odprawiać drogę krzyżową, o ile ci na to obowiązki pozwolą; a jeżeli nie możesz odprawić drogi krzyżowej, to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij Moje Serce, które jest pełne miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie; a jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam, gdzie jesteś, chociaż przez króciutką chwilę. Żądam czci dla miłosierdzia Mojego od wszelkiego stworzenia, ale od ciebie najpierw, bo dałem ci najgłębiej poznać tę tajemnicę”

Dz. 1572

Koronkę do Miłosierdzia Bożego zostawmy jako modlitwę przed Najświętszym Sakramentem, bo z tym jest związany odpust zupełny na terenie Polski, nadany przez św. Jana Pawła II w 2002 roku. Kiedy jesteś w kościele przed Mszą św. lub po Mszy, albo kiedy wchodzisz na chwilę adoracji, odmów wtedy tę Koronkę. Sam Jezus powiedział św. Faustynie:

“Na drugi dzień rano, kiedy weszłam do naszej kaplicy, usłyszałam te słowa wewnętrznie: Ile razy wejdziesz do kaplicy, odmów zaraz tę modlitwę, której cię nauczyłem wczoraj. Kiedy odmówiłam tę modlitwę, usłyszałam w duszy te słowa: Modlitwa ta jest na uśmierzenie gniewu Mojego…”

Dz. 476

Koronka do Miłosierdzia Bożego to szczególna modlitwa przed Najświętszym Sakramentem. Nie traktujmy tej modlitwy tak, że możemy sobie odmówić gdzie chcemy, np o 15:00 jadąc autem i słuchając radia albo będąc w domu. W zasadzie zawsze możemy ją odmawiać gdzie chcemy i o jakiej godzinie chcemy, ale czy nie zubożamy wtedy treści w niej zawartej?

To nasze przyzwyczajenie do godziny 15:00, może wynikać z wygody… i “bo tak zawsze było”. Ale chciejmy w końcu popatrzeć na Godzinę Miłosierdzia tak, jak Jezus prosił i nie róbmy po swojemu…

Niech Polska stanie się dobrym przykładem dla innych narodów, że Godzina Miłosierdzia to osobna forma kultu od Koronki do Miłosierdzia Bożego. Powracajmy do tego, co robili nasi przodkowie, kiedy nie było jeszcze Objawień Jezusa Miłosiernego św. Faustynie i nie była znana Koronka do Miłosierdzia Bożego. Wielu miało nabożeństwo do Męki Pańskiej i właśnie w tej godzinie śmierci Jezusa na Krzyżu rozważało Drogę Krzyżową. Święci w sposób szczególny są dobrym przykładem bycia czcicielami Męki Pańskiej. Może wymienię tylko nam bliskiego, św. Jana Pawła II, wielkiego Apostoła Miłosierdzia Bożego, który bardzo często w Godzinie Miłosierdzia, w ciągu roku, odprawiał Drogę Krzyżową. Widziano go, tak zaświadczają świadkowie, m.in. kard. Stanisław Dziwisz, jak przechodził od stacji do stacji, kontemplując Tego, który jest tego godzien.

Nie idźmy zatem na łatwiznę, tylko włóżmy wysiłek w medytację nad Męką Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Wszak nasz Zbawiciel wszystko zrobił, by pozyskać Ciebie, Siostro i Bracie, dla Królestwa Bożego. Jemu, Królowi Miłosierdzia, wszelka cześć i chwała, teraz i po wszystkie wieki wieków. Amen.

Jako pomoc w rozważaniu może posłużyć Droga Krzyżowa ze Świętymi Karmelu dostępna na kanale YouTube: Karmel i Ty.

Niech Męka Pana naszego zawsze będzie w sercach naszych!
https://www.youtube.com/watch?v=94tmKesREIw

Błogosławię na cały czas Wielkiego Postu – Wielkiego Dzieła Miłości Jezusa Chrystusa! +
o. Krzysztof od Miłosierdzia Bożego (Piskorz) OCD.