aktualności prowincji więcej

Dusze pod tchnieniem Ducha czyli pierwsze ogólnoprowincjalne Lectio divina


28 października, 2022

W 2. piątek października, 14.10.2022r. odbyło się 1-sze spotkanie z cyklu wirtualnych Lectio divina dla świeckich karmelitów Prowincji Warszawskiej. Poprowadził je o. Robert Marciniak OCD, Delegat Prowincjalny ds. OCDS, dla całkiem sporej grupy ponad 60 osób.

Zaczęło się o godz. 19.00 od przywołania asystencji Ducha Świętego i odczytania frag. z Łk 18, 1-8, najpierw z Biblii Ekumenicznej, a potem w tłum. ks. R. Popowskiego SDB. Akcent Prowadzącego padł na nieugiętość i natarczywość wdowy, a także na jej wiarę w moc wytrwałości i błagania. Odczytywał ten frag. także w kontekście modlitwy karmelitańskiej – wiernej i gorliwej, usilnej i niezmordowanej… I w tym kontekście mocno wyartykułował zdanie: „czy (…) Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (Łk 18, 8b). Następnie po chwili ciszy i namysłu my zostaliśmy zaproszeni do pochylenia się nad Słowem i do dialogu z Nim i o Nim.

Dusze nasze drżały tego dnia pod delikatnym tchnieniem Ducha Świętego, niezdolne przekuć na słowa tego, co się w nich działo, ale… najważniejsze, że coś się ZACZĘŁO, coś cyklicznego, ważnego, twórczego, powtarzalnego, na co będziemy CZEKAĆ… Liczymy dni do kolejnego spotkania, bo już wiemy, że BĘDZIE – zgodnie z zamysłem: najczęściej w 2. piątek miesiąca i będzie dotyczyć czytań z najbliższej niedzieli, i wezmą w nim udział „ludzie” ze wspólnoty, z Prowincji… PRZYJACIELE… siostry i bracia, członkowie Jednej Wielkiej Rodziny.

Gabriela Żylińska OCDS