aktualności prowincji więcej

Dzień Prowincji – 25-lecie powstania Warszawskiej Prowincji OCD


10 maja, 2018

Dzień Prowincji został w tym roku naznaczony obchodami 25-lecia Naszej Prowincji. Stąd został  zorganizowany w naszym klasztorze w Poznaniu, gdzie miejsca i gościnności nigdy nie brakuje.

Już w poniedziałek rozpoczęły się przygotowania do tego spotkania i przyjechało na nocleg kilkunastu gości. Dlatego na porannych modlitwach było więcej braci niż normalnie. W dniu Prowincji oprócz wspólnoty poznańskiej brali udział następujący bracia: Drzewina – o. Piotr Bajger, o. Piotr Czapski, br. Zenon Jastrzębski, Gorzędziej: o. Michał Żelechowski, o. Krzysztof Jarosz, br. Tadeusz Stanewicz, Łódź: o. Kazimierz Graczyk, br. Idzi Żłobecki, Sopot: o. Tomasz Litwiejko, o. Bertold Dąbkowski, o. Robert Marciniak, Wrocław: o. Krzysztof Wesołowski, o. Mirosław Salamoński, o. Grzegorz Malec Junior, Warszawa-Solec: o. Jacek Olszewski, o. Tobiasz Zarzecki, Warszawa-Racławicka: o. Marian Stankiewicz, o. Wojciech Ciak, o. Grzegorz Malec Senior, o. Karol Milewski, o. Krzysztof Piskorz, o. Jan P. Malicki, Zamarte: o. Michał Sważyński wraz z nowicjuszami Pawłem i Bartkiem, o. Zbigniew Stachowicz, Zwola: o. Roman Hernoga, o. Juliusz Wiewióra, o. Serafin Tyszko. Z Białorusi o. Jurij Nakhodka, z Litwy o. Emilian Bojko, z Rzymu: o. Arkadiusz Stawski, oraz o. Piotr Hewelt.

O godz. 10.00, rozpoczęła się Msza święta celebrowana przez o. Prowincjała Jana P. Malickiego. W koncelebrze obok o. Prowincjała byli obecni dotychczasowi Prowincjałowie: o. Piotr Neumann, o. Mariusz Jaszczyszyn, o. Marian Stankiewicz, o. Roman Hernoga. O. Prowincjał w czasie homilii zwrócił uwagę na potrzebę pracy nad naszą  komunią, tożsamością i pokojem w naszym życiu. Wiele dobrych dzieł się rozwinęło w czasie tych 25 lat istnienia Prowincji, więc ciągle potrzebna jest praca by ją rozwijać i ulepszać. Prowincjał podał przykład pracy o. Mariusza nieustannie zaangażowanego w rozwój duszpasterstwa, kościoła i klasztoru w Poznaniu  oraz o. Jana Kantego, który w trudnych sytuacjach nawet zagrożenia życia na misjach emanował pokojem. Nasza posługa na rzecz Prowincji jest nie tylko pełnieniem funkcji, ale dawaniem dusz swoich, poświęceniem i ofiarnością, której najlepszym przykładem jest życie św. Pawła.

Po Mszy św. udaliśmy się do Bazyliki św. Józefa, by ponowić aktu zawierzenia Prowincji Trójcy Przenajświętszej przez wstawiennictwo św. Józefa. Po odmówieniu aktu zawierzenia przed obrazem św. Józefa przez o. Prowincjała i odśpiewaniu tradycyjnej pieśni sanktuaryjnej „Józefie synu Dawida” ustawiliśmy się do wspólnego i pamiątkowego zdjęcia.

Po czym udaliśmy się do refektarza na jubileuszowy tort i kawę – a w zasadzie na trzyczęściowy tort na cześć 25-lecia Prowincji pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej – przygotowany przez o. Tomasza Litwiejko z Sopotu. Następnie odbyło się spotkanie w sali im. Św. Edyty Stein, gdzie miały miejsce trzy 20-minutowe referaty.

Pierwszy referat w prezentacji Power Point przedstawił o. Grzegorz Malec Senior. Referat przedstawiał genezę powstania naszej Prowincji (pomysł sięga lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, pochodził od ówczesnego o. Generała Filipa Sainz de Baranda), oraz historię podziału Prowincji polskiej na dwie Prowincje, krakowską – 163 zakonników i warszawską – 108 zakonników, co dokonało się w 1993 roku. Następnie prelegent ukazał rozwój domów w Prowincji, od stanu wyjściowego 9 domów – 5 w Polsce i 4 za granicą, do obecnego stanu 18 domów, 10 w Polsce i 8 na świecie. Przedstawił historię delegatury na Białorusi i w Argentynie, oraz domy w których byliśmy, ale z których zrezygnowaliśmy. Kolejną częścią prezentacji była statystyka powołań w ciągu 25 lat: wstąpiło do Prowincji 165 braci, I Profesję złożyło 113, Profesję uroczystą 72, a święcenia kapłańskie przyjęło 67. Liczba zakonników przez te lata nigdy nie spadła poniżej 100 osób. Prowincję opuściło 26 braci, a w tym czasie zmarło również 26. Bardzo bogata prezentacja i dająca wiele do myślenia odnośnie naszej przyszłości.

Następnie sytuację Sióstr Karmelitanek Bosych w ciągu 25 lat Prowincji przedstawił o. Wojciech Ciak, delegat Prowincjała do spraw mniszek. Omówił nowe fundacje sióstr na przestrzeni tych 25 lat.  O. Wojciech ujął sytuację sióstr bardziej od strony ich drogi duchowej i doświadczeń tych 25 lat w zakresie formy życia i formacji. Wskazał więc, że wytworzył się zespół do spraw formacji sióstr, siostry podejmują wyzwania czasu, są wierne modlitwie ubogacając ją lectio divina, otwierając się na terapię, łączą ją z tym, aby siostra przechodzącą terapie odkryła głębię swojego powołania i pragnienie życia dla Kościoła w określnej Wspólnocie. Siostrom zależy również na trwaniu w komunii z nami i śledzą to, co u nas się dzieje, zgłębiają to, co przekazywane jest z Domu Generalnego.

Historię, rozwój i aktualna sytuację Karmelu Świeckiego w Prowincji omówiła Przewodnicząca s. Monika Olszewska. W 1993 roku w Warszawskiej Prowincji istniało 5 wspólnot Świeckiego Zakonu, do których należało 146 osób. W ciągu 25 lat powstało kolejnych 8 wspólnot w Polsce i 3 za granicą, a liczba osób wynosi obecnie 394. Ważnymi wydarzeniami w życiu Świeckiego Zakonu w tych latach były: I Kongres Świeckiego Zakonu w 1995 roku, pierwszy od 1937 roku, bardzo ważny jako pierwszy ze względu na zawirowania historyczne przez całe dekady, w 1999 roku spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w Elblągu, od 2009 roku spotkania integracyjne w Laskowicach Pomorskich, wyjazdy pielgrzymkowe do Krakowa, Częstochowy, od 2006 czuwania i spotkania Rodziny Szkaplerznej w Zamartem, zatwierdzenie w 2004 Konstytucji, w 2006 Statutu, w 2013 Ratio Institutionis, w 2016 opracowanie i wydanie dwutomowego Programu Formacji. Prelegentka zwróciła uwagę, że Świecki Zakon wbrew stereotypom ma w sobie potencjał i nie jest tylko grupą modlitewną, ale konkretną propozycją przeżywania duchowości Karmelu w świecie oraz życia i zaangażowania w konkretnej wspólnocie.

Po krótkiej przerwie mogliśmy obejrzeć film o naszej Prowincji przygotowany przez o. Bertolda z Sopotu. Historię powstawania Prowincji zaczyna opowiadać o. Tadeusz Kujałowicz, a w trakcie tej narracji  prezentowane były wyrywkowo poszczególne klasztory i ich specyficzna działalność, wszystko było podzielone tematycznie. Prezentacja działalności, przeplatała się z osobistymi świadectwami, zdjęciami i ukazaniem specyfiki Karmelu. Najpierw zostały więc zaprezentowane domy rekolekcyjne, następnie instytuty duchowości, sanktuaria, siostry Karmelitanki Bose, niektóre klasztory za granicą. Za oprawę muzyczną posłużyły piosenki o tematyce karmelitańskiej, poezje świętego Jana od Krzyża, świętej Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej, nagrane przez ten czas istnienia Prowincji. Film na pewno nas wszystkich poruszył. Wszak taka prezentacja filmowa pokazała ile zostało zrobione w tym czasie, ale też ukazuje jak niektórzy z nas się pozmieniali. W tym filmowym podsumowaniu łatwiej dostrzec jak wiele dobra się wydarzyło i dzieje.

Następnie wszyscy udaliśmy się do kwitnącego ogrodu, na część „agapową”. Stół był pięknie zastawiony. Atrakcją jubileuszowej agapy był upieczony dzik, bardzo smaczny. Każdy mógł z każdym porozmawiać i spędzić wspólnie czas na otwartym powietrzu w pełni słońca. Pogoda tego dnia nam dopisała, więc Jubileusz 25-lecia Prowincji należał do bardzo udanych. Dziękujemy Bogu za wspólna Eucharystię, za słowo o. Prowincjała, za akt zawierzenia św. Józefowi, za referaty ukazujące to 25-lecie, film i agapę. Wszystko to nas umocniło w naszym jednym charyzmacie, wspólnocie, powołaniu i dziełach jakie podejmujemy. Bogu w Trójcy Przenajświętszej wyrażamy naszą wdzięczność jak również Współbraciom organizatorom: o. Przeorowi, br. Grzegorzowi, braciom Klerykom i Postulantom.

o. Aleksander Szczukiecki OCD