aktualności prowincji więcej

Goście Kapituły i jej zamknięcie


maj 16, 2017

Ostatni raz zabrzmiała dziś sekwencja do Ducha Świętego, którą przez wszystkie dni Kapituły otwieraliśmy nasze obrady na sali plenarnej. Nadszedł czas na podsumowanie dokonanej pracy. Jeden z jej owoców to przyjęte na przedpołudniowej dwunastej sesji kierunki działania na najbliższe trzechlecie, dotyczące m.in. formacji, naszego duszpasterstwa modlitwy oraz obecności wspólnot poza granicami Polski.

Powróciliśmy w naszej dyskusji do tekstu Przesłania Kapituły adresowanego do wspólnot Braci i Sióstr Bosych oraz Zakonu Świeckiego, którego Przewodnicząca, Pani Monika Olszewska, była dziś specjalnym gościem drugiej części przedpołudniowych obrad. Jej wystąpienie zawierało słowa wdzięczności i zachęty do dalszej wspólnej drogi w odkrywaniu naszego karmelitańskiego charyzmatu i do korzystania z darów, jakich Bóg udziela Zakonowi w osobach należących do jego świeckiej rodziny. Ich obecność nabiera szczególnej wagi tam, gdzie brak jest naszych klasztorów. To oni torują często drogę do nowych fundacji, jak dzieje się to obecnie np. na Litwie.

Kolejnym gościem Kapituły był nasz współbrat o. Bertold Dąbkowski. Obładowany sprzętem fotograficznym przyjechał, aby przedstawić nam próbkę zapisu filmowego obecnego momentu w historii Prowincji, która szykuje się do przyszłorocznego dziękczynienia za 25 lat istnienia w granicach zakreślonych nam po podziale dawnej Prowincji Polskiej. Wdzięczni za jego poświęcenie, życzymy mu wszelkiego powodzenia i wytrwałości w realizacji tego projektu!

Pogoda w Poznaniu trochę niepewna, korzystając z promieni słońca, przed obiadem, postanowiliśmy uwiecznić naszą kapitularną wspólnotę na grupowej fotografii. Brakuje na niej tylko o. Krzysztofa Wesołowskiego. Towarzyszymy mu modlitwą za jego chorą Mamę. Jej stan zdrowia nagle się pogorszył i pojechał wesprzeć ją swoją obecnością.

Sesję popołudniową, trzynastą, rozpoczął o. Grzegorz A. Malec, Sekretarz Kapituły, odczytując jej oficjalne akta. Pod wykaligrafowanym ręką br. Józefa tekstem każdy z kapitularnych złożył swój podpis. Zanim jednak to nastąpiło N.O. Prowincjał zwrócił się jeszcze do nas ze słowami zachęty do dzielenia się darami Ducha, które szczególnie w jedności zakonnej rodziny, w jej modlitwie, braterskości i w jej wspólnych inicjatywach znajdują swój najlepszy sposób wyrazu.

Uroczystą formą podziękowania Bogu za minione dni była wspólnie celebrowana pod przewodnictwem o. Jana Eucharystia. Nowemu Przeorowi poznańskiemu, o. Szczepanowi, przypadło w udziale wygłoszenie homilii, w której mówił o Jezusie, Księciu pokoju, i o tych, którzy dziś pragną tego pokoju, ale bez Niego. Nabożeństwo majowe i modlitwa oddania pod opiekę Świętego Józefa całej naszej Prowincji dopełniły czas wieczornej modlitwy.

O grillu nie ma co pisać, wszyscy znacie ten zapach, jeśli nie z własnego ogródka to od sąsiadów…

Na koniec jednak jeszcze mała korekta. Ano, chodzi o górę. Tę z motta naszej Kapituły. Potrzeba skrócenia Pawłowego tekstu zaprowadziła nas może nie na tę ścieżkę, po której podążał Apostoł. Okazuje się, że to jednak nie w górę, a ku Górze pędzimy, którą jest Chrystus, nasza nagroda. Nie zapominajmy o tym, kiedy przyjdzie się zmagać z jakimś podejściem. Każdy z nas niech biegnie. Zatem ku Górze! Ku Górze Karmel.

Żegnam się z Wami serdecznie, Siostry i Bracia, i Przyjaciele, i dziękuję za te dni wspólnej modlitwy i za każdą minutę poświęconą tekstom, które z myślą o was były pisane.

O. Karol Milewski