aktualności prowincji więcej

Jubileusz 60-lecia kapłaństwa o. Jana Kantego Stasińskiego z Poznania


czerwiec 21, 2018

W niedzielę 17 czerwca br. w Poznaniu świętowaliśmy jubileusz święceń kapłańskich o. Jana Kantego – misjonarza z pierwszej grupy misyjnej. W przeddzień jubileuszu przybyli z Krakowa o. Wiesław Kiwior – Radny Prowincji, o. Oktawian Stokłosa, o. Anastazy Gęgotek oraz wszyscy aktualnie przebywający w Polsce misjonarze: o. Sylwan Zieliński, o. Kamil Ratajczak, o. Eliasz Trybała, o. Sylwester Potoczny, br. Ryszard Żak oraz o. Jan Ewangelista. W niedzielne przedpołudnie o godz. 10. 00 w naszym Sanktuarium św. Józefa – Bazylice Mniejszej w Poznaniu – przy wypełnionej po brzegi świątyni, Czcigodny Jubilat odprawił uroczystą Mszę Świętą, w czasie której dziękowaliśmy Bogu za 60 lat jego wytrwałej posługi kapłańskiej. Przy ołtarzu stanęli wraz z nim kapłani – przyjaciele z Góry Karmel, Korei, Rzymu i oczywiście Ojcowie oraz Bracia z prowincji warszawskiej i krakowskiej. Okolicznościowe kazanie wygłosił o. Jan Malicki, Prowincjał warszawski. Przed błogosławieństwem o. Wiesław Kiwior odczytał list gratulacyjny od Wikariusza Rwandy i Burundi o. Zachariasza w którym pisał m.in.:

(…) U nas, w Afryce, przyczyniłeś się aktywnie do rozwoju lokalnego Kościoła i do zaszczepienia Karmelu. Czyniłeś to w duchu eklezjalnej otwartości i z zachowaniem ducha rodzinnego w relacjach z instytutami afiliowanymi do Karmelu, i z ogromnym zmysłem osoby nastawionej na relacje, bez stawiania granic, co w Tobie zawsze podziwialiśmy.

Korzystamy z okazji, aby wyrazić naszą głęboką wdzięczność za to, że dzieliłeś z nami naszą historię, we wszelkich jej meandrach, nawet w najbardziej mrocznych godzinach, ale zawsze z niezrównaną misyjną pasją, z zapałem i determinacją, z obliczem, które promieniuje żywotnością i radością życia. Z Tobą nie można nigdy poddać się przygnębieniu z powodu wydarzeń – bez względu na to, jak smutne by one były – bądź z powodu nieporozumień. Pozostajesz żywym przykładem niezłomności, której potrzebujemy, aby przezwyciężać trudności, których w życiu nigdy nie brakuje. (…)

o. Zachariasz

Następnie Ojciec Prowincjał przekazał o. Janowi błogosławieństwo papieża Franciszka. Celebrację Mszy św. uświetnił sławny chór „Poznańskie Słowiki”. Po Mszy św. w ogrodach karmelitańskich każdy mógł spotkać się z o. Janem, złożyć życzenia i okolicznościowe dary – przeznaczone na pomoc misjom karmelitańskim. Wspólne świętowanie zakończyło się późnym wieczorem.

Przedstawiamy wybrane fragmenty Mszy Świętej oraz spotkania. Zapraszamy do oglądania:

o. Jan Kanty od Najświętszego Sakramentu i św. Matki Naszej Teresy

Urodzony 27 czerwca 1933 w Luboniu k. Poznania.
Rozpoczęcie nowicjatu w Czernej: 17 września 1950.
Pierwsza Profesja zakonna: 18 września 1951 w Czernej.
Profesja uroczysta: 19 września 1954 w Poznaniu.
Święcenia diakonatu: 20 czerwca 1957 w Krakowie.
Święcenia prezbiteratu: 17 czerwca 1958 w Krakowie.

Kończył studnia teologiczne w Czernej (rok piąty, 1958 – 1959) a następnie podjął studia specjalistyczne z filozofii na KUL w Lublinie (1959 – 1962). Przez dziewięć lat wykładał filozofię dla naszych kleryków studentów filozofii w Poznaniu (1962 – 1971).

Wyraził swoją gotowość wyjazdu na misje i został wybrany. Przygotowywał się do wyjazdu wraz z pierwszą grupą 11 misjonarzy w Krakowie i Poznaniu (1970-1971). Wyjechał na misje do Burundi w czerwcu 1971. Po ukończeniu kursu języka kirundi odbył praktykę duszpasterską w Martyazo i Bukirasazi, parafiach prowadzonych przez Ojców Białych.  Został pierwszym proboszczem parafii w Musongati. Na misjach w Burundi przebywał aż do wyrzucenia misjonarzy w roku 1979.

Udał się do Rzymu gdzie podjął studia z teologii duchowości na Terezjanum (1979-1980). Na życzenie ojca Generała wyjechał do Kongo Zairu na misje prowadzone przez prowincję Rzymską (1980-1984) a następnie powrócił na misje Karmelitów polskich do Rwanda, do parafii Rugango (1984-1986). Powrócił do Polski i był wykładowcą filozofii w Seminarium Karmelitów Bosych w Poznaniu (1986-1991) i (częściowo równocześnie) wikariuszem parafii Opieki św. Józefa we Wrocławiu (1987-1992). Powrócił na misje do Burundi w 1992 i pełnił funkcję proboszcza w Musongati oraz wykładowcy filozofii w międzydiecezjelnym Seminarium w Bujumbura do roku 2006. W roku 2007 definitywnie zakończył swoją posługę misyjną i udał się do Rzymu, gdzie pracował w parafii (2007-2009) San Pancrazio.

Od roku 2009 do 2015 jako konwentualny w Poznaniu przebywał na Górze Karmel – Hajfa (pierwszy rok na własną prośbę, drugi na życzenie miejscowych przełożonych, a resztę lat na życzenie Ojca Generała). W Ziemi Świętej funkcjonował  jako przewodnik pielgrzymek, spowiednik Karmelitanek i okazjonalnie ich kapelan. Od roku 2015 – 2016 był konwentualnym w klasztorze na Góra Karmel (Hajfa). Od 2016 jest konwentualnym klasztoru w Poznaniu.