aktualności prowincji więcej

Srebrny jubileusz kapłaństwa o Valdasa Paura


25 marca, 2024

W Karmelici Bosi w Kownie przeprowadzili w dniach 20 i 21 marca br. dwudziestoczterogodzinną adoracją Najświętszego Sakramentu, adorację Pana. Modlili się o pokój, o powołania zakonne i kapłańskie, o jedność Kościoła Świętego. Modlili się także za ojca Valdasa Paura OCD w srebrny jubileusz 25-lecia jego kapłaństwa. O. Valdas Paura jest proboszczem parafii świętego Krzyża w Kownie, w której od roku 2017 posługują właśnie Karmelici Bosi Prowincji Warszawskiej (o. Valdas Paura, o. Sebastian Chmielewski, o. Vidas Labanauskas, br. Arunas i br. Ricardas).
Klasztor Karmelitów Bosych w Kownie odwiedzili z tej okazji: o. Łukasz Kansy OCD, Prowincjał Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych oraz o. Kamil Strójwąs OCD, delegat prowincjalny ds. Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych. Odbyły się spotkania ze wspólnotami Świeckiego Karmelu w Kownie i w Wilnie. Wspólnie sprawowano Eucharystię, po której odbyła się wspólna Agapa.

Fr. Juan de Jesús (Vidas Labanauskas) OCD