aktualności prowincji więcej

Karmel w Białorusi ma nowego Profesa wieczystego i Diakona


12 października, 2019

Ostatnie miesiące tego roku w Delegaturze Ojców Karmelitów Bosych w Białorusi obfitują w radosne wydarzenia. Miesiąc temu jeden z Białorusinów rozpoczął nowicjat, a 4 października w Gudogajach Br. Ignat od Chrystusa Ukrzyżowanego (Padaretski) złożył wieczyste śluby zakonne. W ten sposób na zawsze złączył się z rodziną karmelu.

O godzinie 18 była celebrowana uroczysta Eucharystia, w której uczestniczyli wszyscy Ojcowie Delegatury oraz zaproszeni goście. Eucharystii przewodniczył N. O. Prowincjał Jan Malicki. Podczas tej Eucharystii br. Ignat na ręce głównego Celebransa, o. Prowincjała ślubował na zawsze czystość, ubóstwo i posłuszeństwo według Reguły i Konstytucji Zakonu Braci Bosych Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel.

5 października w godzinach porannych wspólnota karmelitów wraz z parafią gudogajską powitali J. E. Ks. Bpa Aleksandra Kaszkiewicza, Ordynariusza Diecezji Grodzieńskiej. O godz. 11.00 Hierarcha wraz z Ojcami Karmelitami celebrował uroczystą Eucharystię podczas której br. Ignat Padarecki przyjął święcenia diakonatu. Podczas homilii ks. Biskup przypomniał zadania diakonów, którzy „umocnieni darem Ducha Świętego, będą pomagać biskupowi i jego prezbiterium w posłudze słowa, ołtarza i miłości, okazując się sługami wszystkich. Jako słudzy ołtarza będą głosić Ewangelię, przygotowywać Ofiarę Eucharystyczną i rozdzielać wiernym Ciało i Krew Pańską. Oprócz tego, na polecenie biskupa będą mogli głosić kazania i przekazywać Bożą naukę wierzącym i niewierzącym, przewodniczyć modlitwom, udzielać chrztu, asystować przy zawieraniu związków małżeńskich oraz je błogosławić, nosić Wiatyk do ciężko chorych i przewodniczyć obrzędom pogrzebu.”

Br. Ignat po złożeniu ślubów wieczystych i przyjęciu diakonatu powrócił do seminarium, by zakończyć studia teologiczne. W przyszłości br. Ignat wróci na Białoruś, by służyć miejscowym wspólnotom.

o. Piotr Frosztęga OCD