aktualności prowincji więcej

Karmelitańskie czuwanie na Jasnej Górze: “Solo Dios basta! Podejmij wyzwanie!”


listopad 15, 2018

W nocy z 14/15 października odbyło się od dawna zapowiadane, wyczekiwanie i przygotowywane karmelitańskie czuwanie na Jasnej Górze pod hasłem “Solo Dios basta! Podejmij wyzwanie”, w ramach nocnych czuwań w intencji trwającego Synodu Biskupów poświęconego tematowi: “Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania”.

Uroczystość św. Teresy od Jezusa i obchodzona w tym roku 450. rocznica Reformy Karmelu gałęzi męskiej oraz 100. rocznica odzyskania  przez Polskę Niepodległości to wspaniała okoliczność, aby Rodzina i Przyjaciele Karmelu spotkali się w duchowej stolicy Polski i trwali wraz z Maryją Królową oraz św. Teresą na modlitwie, odpowiadając jednocześnie na zachętę Papieża Franciszka do intensywnej modlitwy za ojców synodalnych i młodzież całego świata.

W modlitwę włączyli się świeccy z Warszawy, Poznania, Wrocławia i innych zakątków Polski, a także obecni w Sanktuarium Pielgrzymi, m.in. przybyli z dekanatu Staszów w diecezji sandomierskiej. Był to czas wielbienia i dziękczynienia, modlitewnego wołania o nowe powołania, czas nasłuchiwania co mamy czynić oraz ufnego powierzania całego Karmelu opiece Matki Bożej, aby pomagała żyć charyzmatem karmelitańskim i szerzyć go wśród młodych pokoleń.

Eucharystii o północy w uroczystość św. Teresy od Jezusa przewodniczył i Słowo Boże wygłosił o. Jan Malicki OCD, Prowincjał Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych. Konferencję zaś wygłosił i modlitewne czuwanie poprowadził o. Krzysztof Piskorz OCD, Prowincjalny Promotor Powołań. Muzyczną oprawę przygotowała i prowadziła Schola Karmelitańska z Wrocławia pod dyrekcją dra hab. Artura Wróbla, wykonując m.in. utwory do słów naszych Świętych Karmelu oraz karmelitańskie pieśni maryjne.

Nocne czuwanie rozpoczęliśmy Apelem Jasnogórskim, który poprowadził Metropolita Częstochowski, ks. abp Wacław Depo. Następnie, w roku duszpasterskim, w którym Kościół kieruje szczególnie wzrok na Trzecią Osobę Boską, uwielbiliśmy i przyzywaliśmy pomocy Ducha Świętego, wykonując Akatyst ku czci Ducha Świętego. W tej modlitwie prowadziła nas schola, ale dzięki śpiewnikom wszyscy uczestniczyliśmy w modlitewnym śpiewie. W międzyczasie mając wzrok utkwiony w Maryję, w Jej cudownym wizerunku, wysłuchaliśmy konferencji o. Krzysztofa pt. “Maryja – Święta Przestrzeń do odkrywania woli Bożej”, która przybliżyła nam Osobę Oblubienicy Ducha Świętego, jako wzoru i pomocy w odkrywaniu planów Bożych .

Ważnym momentem było odmówienie Różańca świętego, z pięknymi rozważaniami o wyborach przed jakimi staje młody człowiek, tymi codziennymi jak i życiowymi. W czasie adoracji Najświętszego Sakramentu i spotkaniu w milczeniu z „Tym, o którym wiemy, że nas miłuje”- jak pisała św. Teresa z Avila, o. Prowincjał dokonał aktu zawierzenia Matce Bożej XI Żywych Róż Powołaniowych, po uprzednim przedstawieniu przez o. Krzysztofa wszystkich Róż i ich patronów. Przyzwaliśmy, nad dziełem pomocy powołanym, opieki Tej, która najpełniej odpowiedziała na Boże wezwanie i przez wstawiennictwo Jasnogórskiej Matki Kościoła prosiliśmy Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie o dobre rozeznanie drogi życia dla młodych oraz aby Pan posyłał robotników na żniwo swoje. Kilkoro z nas w imieniu zgromadzonych odczytywało modlitwę za powołanych i o powołania słowami papieży: Benedykta XVI, św. Jana Pawła II, św. Pawła VI oraz innych.

Była także możliwość przyjęcia szkaplerza karmelitańskiego. Osoby chętne mogły powierzyć się opiece Matki Bożej w znaku szkaplerza św., zaopatrując się także w szkaplerz wykonany przez Karmelitanki Bose z Częstochowy.

Na zakończenie oddaliśmy cześć Maryi, wyśpiewując, z podziałem na chóry, modlitwę Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP.

Wracaliśmy z głęboką wdzięcznością oraz radością w sercu za ten czas i łaskę wielogodzinnego przebywania w domu Matki Bożej i naszej, jak wierzymy, obdarowani przez orędownictwo Matki Najświętszej i wsparci wstawiennictwem św. Teresy od Jezusa.

uczestnicy czuwania

Foto: Elżbieta Wroczyńska