aktualności prowincji więcej

Mała droga do świętości


23 marca, 2023

(tekst ukazał się w Tygodniku Niedziela)

Z Poznania do karmelitańskiego klasztoru w Zwoli dojedziemy autobusem linii 560 i 561. Trzeba minąć Kórnik i wysiąść w Zaniemyślu przy poczcie. Stąd do celu jest już tylko 20 min. pieszo.

Chociaż widać, że jeszcze trwa budowa, to jednak ukończone jedno skrzydło obiektu pozwala mieszkać i modlić się kilkuosobowej wspólnocie karmelitów bosych i organizować tutaj rekolekcje w otoczeniu piękna przyrody.

Papieska inspiracja

– Rekolekcje są skierowane do wszystkich, którzy szukają skupienia i ciszy, chociaż zwykle przyjeżdżają tutaj osoby, które w jakiś sposób zetknęły się już z duchowością karmelitańską albo też szukają drogi pogłębienia swojego życia duchowego – mówi o. Roman Hernoga, przełożony wspólnoty. – Prowadzimy rekolekcje tematyczne związane z duchowością Karmelu, Karmelitańską Szkołę Modlitwy, a także rekolekcje wielkopostne i adwentowe. W ten sposób dzielimy się bogactwem naszej duchowości i nauczaniem św. Teresy od Jezusa, św. Jana od Krzyża, św. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz innych wielkich postaci naszego zakonu.

Jedną z inspiracji do rozpoczęcia budowy ośrodka rekolekcyjno-formacyjnego w Zwoli był list apostolski Jana Pawła II Novo millennio ineunte. Papież zauważył w nim, że mimo postępujących procesów laicyzacji obserwujemy w świecie potrzebę duchowości, która przejawia się jako nowy głód modlitwy.

W tym samym liście Ojciec Święty zachęca, aby nasze chrześcijańskie wspólnoty stawały się praw-
dziwymi „szkołami” modlitwy – nie tylko tej błagalnej, ale także wyrażanej w dziękczynieniu, uwielbieniu, adoracji, kontemplacji, słuchaniu, żarliwości uczuć aż po prawdziwe „urzeczenie” serca. Jest to droga, która wymaga wysiłku duchowego i prowadzi czasem przez trudne doświadczenia, ale spotkamy na niej wielkich mistyków, a wśród nich m.in. reformatorów Karmelu: św. Jana od Krzyża i św. Teresę z Ávili.

Trudne początki

Prace przy domu rekolekcyjno-formacyjnym w Zwoli rozpoczęto w 2011 r. Kamień węgielny poświęcił 24 sierpnia 2013 r. abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański.

W 2014 r. postanowiono przyspieszyć budowę niewielkiego budynku gospodarczego, aby mógł on być tymczasowym miejscem zamieszkania wspólnoty zakonnej. 25 maja 2016 r. trzej karmelici bosi wprowadzili się do domu zaadaptowanego na mały klasztor. Mieli w nim do dyspozycji kaplicę, cztery cele i kuchnię.

W następnym roku ukończono budowę stanu surowego całego obiektu i przykryto go dachem. Chociaż pandemia i wynikające z niej ograniczenia opóźniły prace wykończeniowe, w lipcu 2021 r. wschodnie skrzydło budynku, w którym znajdują się: kaplica, kuchnia, jadalnia, sala konferencyjno-rekreacyjna i piętnaście pokoi z łazienkami, było gotowe.

W uroczystość Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel 16 lipca 2021 r. o. Jan Malicki, prowincjał Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych, pobłogosławił kaplicę zakonną i ukończoną część klasztoru, który przyjął wezwanie św. Teresy od Jezusa. Od tamtej pory w klasztorze organizowane są regularnie rekolekcje.

Na drodze karmelitańskiej

– Chcemy przez prowadzenie rekolekcji, sesji i spotkań formacyjnych pomagać wszystkim przybywającym w kształtowaniu dojrzałej chrześcijańskiej osobowości – mówi o. Hernoga. – Naszym szczególnym powołaniem jest pomaganie innym w pogłębianiu osobistej relacji z Bogiem, co czynimy przez prowadzenie Szkoły Modlitwy Karmelitańskiej, czyli modlitwy wewnętrznej praktykowanej na sposób terezjański. Rekolekcje trwają od 3 do 5 dni. Są to spotkania otwarte, tzn. można uczestniczyć w dowolnie wybranych sesjach tematycznych. Jedynie spotkania w Szkole Modlitwy Karmelitańskiej stanowią kontynuację i powinno się uczestniczyć w każdej z kolejnych sesji. Tematy odpowiadają na różne potrzeby uczestników, zwłaszcza poszukiwania sensu życia.

We współczesnym, zdominowanym przez konsumpcjonizm świecie człowiek szuka swojej wartości w sprawach zewnętrznych, robieniu kariery, zdobywaniu bogactw itd. Po pewnym czasie wiele osób odkrywa, że jest to ślepa uliczka, która prowadzi do wewnętrznej pustki. Droga karmelitańska ukazuje kierunek prowadzący do odkrycia, że nasze wnętrze jest nie puste, ale zamieszkane przez Boga; do zrozumienia własnej wartości i godności, płynącego z faktu, że jesteśmy dziećmi Bożymi.

Zaproszenie do Zwoli

W tym roku odbyło się już kilkoro rekolekcji. Pierwsze były poświęcone tematowi „Święta Teresa i życie sakramentalne”, a ich istotą było przypomnienie, że podstawą modlitwy i doświadczeń mistycznych św. Teresy z Ávila było życie sakramentalne. Spojrzenie na jej postać z tej perspektywy pozwala współczesnemu człowiekowi odkryć skarby zawarte w sakramentach. Rekolekcje pt. „Droga do Maryi. Droga z Maryją. Od poczęcia do wieczności” były ukierunkowane na odkrywanie działania Boga przez Maryję w życi każdego człowieka. Przewodniczką lutowego spotkania była kolejna wielka święta Karmelu, a nosiły one tytuł „«Windą do nieba» – droga do Boga św. Teresy z Lisieux”. W połowie marca rozpocznie się Szkoła Modlitwy Karmelitańskiej (15-19 marca). Pierwsza sesja nosi tytuł „Zaproszeni do przyjaźni z Jezusem”. Zaplanowane tematy to m.in. wyjaśnienie, czym jest modlitwa myślna i jak sobie radzić z trudnościami na modlitwie. W tym samym czasie (15-19 marca) zaplanowano odbywające się w całkowitym milczeniu pół pustynne, pół postne rekolekcje, których mottem są słowa z Księgi Ozeasza: „Chcę ją przynęcić, wyprowadzić na pustynię i mówić jej do serca” (2, 16).

Osoby zafrapowane postacią św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza będą mogły uczestniczyć w kwietniowych rekolekcjach (13-16 kwietnia) poświęconych miłości miłosiernej w życiu tej świętej. Kolejny temat rozważań rekolekcyjnych to „Mężczyzna – kapłan domowego kościoła” (20-23 kwietnia). W maju natomiast proponowana jest nauka otwierania się na Ducha Świętego w słowie Bożym, a w rekolekcje wpisane jest kontemplacyjne wędrowanie po okolicznych lasach i wieczorne czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego (25-28 maja). Z racji przypadającej w tym roku 150. rocznicy urodzin św. Teresy z Lisieux po raz trzeci w tym roku będzie ona przewodniczką rekolekcji (15-18 czerwca). Ich temat: „Ludzka słabość i zranienia – szansa czy zagrożenie?”, wynika ze stwierdzenia świętej, że każdy, nawet najbardziej niedoskonały człowiek może dążyć do świętości „małą drogą”. Ze szczegółami propozycji ośrodka rekolekcyjnego w Zwoli można się zapoznać na jego stronie internetowej: zwola.karmelicibosi.pl. Proponowane tematy są związane z duchowością Karmelu oraz szeroko pojętą formacją chrześcijańską.

Spędzony tutaj czas będzie również czasem wyciszenia, modlitwy, pogłębienia relacji z Bogiem i lepszego zrozumienia samego siebie.

Anna Wyszyńska
niedziela.pl