aktualności prowincji więcej

Miedzynarodowe spotkanie na temat deklaracji charyzmatycznej naszego Zakonu


30 listopada, 2019

W dniach 25-30 listopada w Rzymie, w Instytucie Terezjanum, miało miejsce spotkanie braci karmelitów bosych w celu pochylenia się nad przygotowaną przez Definitorium Generalne deklaracją charyzmatyczną naszego Zakonu. Bracia przybyli z prowincji europejskich, a także z Libanu i Stanów Zjednoczonych. Spotkanie animowali definitorzy generalni: ojcowie Augusti Borell, Łukasz Kansy i Daniel Chowning. Ostatniego dnia, w podsumowaniu i zakończeniu, uczestniczył także nasz ojciec generał Saverio Canistra.

Szczególnie ubogacające w czasie spotkania były spotkania w małych grupach językowych, które były okazja do pochylenia się nad rzeczywistością naszych prowincji, dzielenia się trudnościami, radościami i nadzieją.

Spotkanie to było jednym z etapów procesu tworzenia dokumentu, który obejmie także zbliżające się kapituły prowincjalne naszego zakonu, a na końcu Kapitułę Generalną w 2021r. Spotkania te maja prowadzić do głębszej refleksji, płynącej także oddolnie, nad charyzmatem naszego Zakonu tak, aby wiernie go realizować w naszej konkretnej rzeczywistości świata, Kościoła i Zakonu.