aktualności prowincji więcej

Nagroda literacka Złota Książka Witka Różańskiego dla o. Antoniego Rachmajdy OCD


listopad 26, 2020

W roku 2020 Złotą Książkę Witka Różańskiego otrzymał o. Antoni Roman Rachmajda, karmelita bosy, kapłan, poeta, teolog, w latach 2001-2014 redaktor naczelny Zeszytów Karmelitańskich. Uroczystość miała dwie części, jak powiedział na jej początku tegoroczny laureat, modlitewną i oficjalną, artystyczną. Rozpoczęła się w sobotę 21 listopada o godz. 15.00 mszą św. sprawowaną w intencji ś.p. Wincentego Różańskiego w sanktuarium św. Józefa w Poznaniu. Po jej zakończeniu, w drugiej części, uhonorowano karmelitańskiego poetę. Biogram przedstawiła Katarzyna Zagórska, werdykt Kapituły ogłosiła Danuta Bartosz, Złotą Książkę wręczyła fundatorka nagrody, Małgorzata Kasztelan Różańska, laudację wygłosił Tadeusz Żukowski, a wiersze prezentował Jan Janusz Tycner. Dzięki transmisji online w uroczystości mogli wziąć udział goście – przyjaciele laureata z całej Polski, a do bazyliki dotarły delegacje z Wielkopolski, Wrocławia i Warszawy.

Kapituła Nagrody im. Witka Wincentego Różańskiego przyznaje nagrody literackie od 2012 r. Powstała z inicjatywy Małgorzaty Kasztelan Różańskiej, wdowy po zmarłym poecie, patronującemu nagrodzie, oraz Danuty Bartosz (Związek Literatów Polskich). Celem artystycznej inicjatywy pozostaje promocja dorobku pisarskiego poznańskiego twórcy oraz osiągnięć artystycznych osób uhonorowanych tym wyróżnieniem. Kapitułę tworzą inicjatorki nagrody, rzecznik Kapituły, Aleksandra Wyganowska (2012 – 2019), Katarzyna Zagórska (2020) oraz laureaci. Wręczenie literackiej nagrody łączy się z Międzynarodową Konferencją Poetycką.

Złota Książka Witka Różańskiego jest wykonana, jak głosi nazwa, ze szczerego pięciogramowego kruszcu. Pierwszą nagrodę przyznano w roku 2012 Stefanowi Jurkowskiemu za książkę poetycką „Studnie Andersena”. Kolejne wyróżnienia otrzymali Tadeusz Żukowski (redaktor literacki nagrody), Józef Petruk, Adam Zagajewski, Roman Bąk, Barbara Miczko-Malcher, Marek Nalepa oraz Wiesław Setlak, autorzy książki „Syn bogini. Wincenty Witek Różański”, a w kolejnych latach Jerzy Szatkowski, Jerzy Łukasz Kaczmarek oraz Maciej Grela. W tym roku do tego grona dołączył o. dr Antoni Rachmajda.

Kim jest laureat A.D. 2020?

Pochodzi z wielkopolskiego Śremu, ukończył archeologię na UAM, w roku 1987 wstąpił do Zakonu Karmelitów Bosych. Tytuł magistra teologii otrzymał na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu w 1998 roku na postawie pracy Dialog pomiędzy Bogiem a człowiekiem u świętego Jana od Krzyża. Studia w Hiszpanii, realizowane w Avila (1998- 1999) oraz w Burgos (1999-2000), ukończył z tytułem licencjackim z teologii, ze specjalnością z teologii życia duchowego, na podstawie pracy obronionej na Wydziale Teologicznym w Burgos, pt. Wymiary wolności w Drodze doskonałości św. Teresy od Jezusa. Analiza antropologiczno-duchowa. Studia doktoranckie odbył na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu, pracę doktorską pt. Ludzka wolność w ujęciu św. Jana od Krzyża obronił w 2018 r. O. dr Antoni Rachmajda jest autorem artykułów z zakresu duchowości, tłumaczem książek, ponad setki artykułów z języka hiszpańskiego poświęconych zagadnieniom teologii, filozofii, duchowości, poezji, jak też tomów poetyckich: Z daleka przychodzisz Boże (Carmelitanum, Poznań 1990), W Twym jasnym cieniu (Carmelitanum, Poznań 1995), Pustelnik północnego ogrodu (Flos Carmeli, Poznań 2011) oraz kilkunastu wierszy rozproszonych (m.in. w antologiach bożonarodzeniowych). Laureat ma ogromny dorobek dziennikarski i redaktorski (autor tekstów, organizator i gość spotkań autorskich, poetyckich, prowadzący sesje i debaty, gość audycji w Polskim Radiu Poznań, II programie Polskiego Radia, Radiu Emaus, Katolickim Radiu Rodzina we Wrocławiu); członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Od lipca 2014 r. pracuje w karmelitańskiej parafii we Wrocławiu, kierując Instytutem Duchowości Karmel.