aktualności prowincji więcej

Nowa jednostka administracyjna Prowincji zainicjowana


22 sierpnia, 2020

W dniu wczorajszym, 21 sierpnia 2020 roku, w naszym klasztorze w Miadziole zebrał się pierwszy Kongres Kapitulny Wikariatu Regionalnego Karmelitów Bosych w Białorusi. Kongres dokonał wyboru: wikariusza regionalnego, rady wikariatu oraz przełożonych domów należących do wikariatu.

Wikariuszem regionalnym został o. Piotr Frosztęga.

Radnymi wikariatu regionalnego zostali: o. Sergiej Trystsen (I radny) i o. Arkadiusz Kulacha (II radny).

Przełożonymi domów wikariatu zostali:

  • Mińsk – o. Sergiej Trystsen;
  • Miadzioł – o. Henryk Valeika;
  • Narocz – o. Paweł Herman;
  • Gudogaj – o.Yury Nakhodka.

Wikariat Regionalny w Białorusi został utworzony przez Kapitułę Prowincjalną dnia 01 lipca 2020 roku i zatwierdzony przez Definitorium Generalne dekretem z dnia 07 lipca 2020 roku (Prot. n. 2020/306 DF).