aktualności prowincji więcej

Nowa książka: Biblijne pustynie, góry i wody – na drodze duchowej chrześcijanina


5 września, 2021

Nowa książka naszego wydawnictwa Flos Carmeli: „Biblijne pustynie, góry i wody – na drodze duchowej chrześcijanina”.


Biblijne pustynie, góry i wody – na drodze duchowej chrześcijanina

s. Ewa Bocian OCD

Niewątpliwie książka s. Ewy przez odwołanie się do biblijnych obrazów pustyni, gór i wody ukazuje najważniejsze sprawy w życiu chrześcijanina.

Obrazy pustyni ukazują nam to, przez co chrześcijanin ma przejść w swoim życiu, czyli ma przejść przez pustynię, która raz jest samotnością, raz jest ciemną nocą, raz zniechęceniem, ale nie można czasu i miejsca pustyni z naszego życia usunąć i przejście przez pustynię jest miarą naszego duchowego rozwoju jako chrześcijanina.

Góry zaś ukazują ku czemu człowiek zdąża – do miejsca, gdzie spotyka się z Bogiem.

I w końcu przez odwołanie się do wody – możemy na nowo odpowiedzieć sobie na pytanie – dzięki czemu ta wędrówka przez pustynię na górę może się odbywać. Woda ogólnie jest symbolem oczyszczenia i mocy pochodzących od Pana.

Można po tą książkę sięgnąć, aby dać wprowadzić się w świat Biblii i aby odpowiedzieć sobie na pytanie bardzo ważne: czy jako chrześcijanin mam odwagę podążać przez pustynie na górę spotkania z Bogiem mocą Jego Łaski? (fragment „Wstępu”).


S. Ewa Maria od Męki Pańskiej (Bocian) OCD, ur. w 1964 roku w Warszawie. W 1983 r. wstąpiła do klasztoru karmelitanek bosych w Warszawie. W roku 2001 przeniesiona została do nowo powstałego klasztoru w Nowych Osinach pod Mińskiem Mazowieckim.

Jest autorką trzytomowej książki „Moje spotkanie z Ewangelią”, a także współautorką książki „Sara i Abraham – patriarchowie wierzących”. Komentowała również czytania mszalne w „Agendzie liturgicznej” oraz „Agendzie biblijnej”.