aktualności prowincji więcej

Nowa książka: Stać przed obliczem Boga żywego


7 stycznia, 2022

Stać przed obliczem Boga żywego

o. Maurizio Vigani OCD

Jakże piękna i prosta jest bliska relacja Eliasza z Bogiem widoczna w jego modlitwie. Eliasz jest człowiekiem modlitwy, dla którego życie oznacza służbę Bogu i spotkanie z Nim. Życie i trwanie przed obliczem Boga jest dla Eliasza czymś w rodzaju profetycznej przemiany, powrotem do źródła swojego istnienia, odnowieniem samego siebie po trudnych doświadczeniach życia.

Chcąc powiedzieć, że ujrzeliśmy oblicze Boga, musimy pozwolić na śmierć choćby cząstki z nas. Na tyle, na ile oglądaliśmy Jego oblicze, na tyle umieramy, na ile zaś umieramy, na tyle możemy oglądać Jego boskie oblicze! Modlitwa stanowi zatem zawsze śmiertelne zagrożenie dla tego, kto chce „zachować własne życie”. Jest to modlitwa, która nie ma nas chronić, lecz składać w ofierze, aby napełniać nasz byt, oddawać nasze istnienie… po tym, jak przyjęliśmy je z wdzięcznością z rąk Tego, który nam je ofiarował!


O. Maurizio od Dzieciątka Jezus, Edoardo Vigani OCD, (1935-1997) – wstąpił do Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Lombardzkiej we Włoszech w 1960. Studia teologiczne ukończył w Brescii i otrzymał święcenia w 1971. Następnie w Rzymie uzyskał licencjat z teologii i specjalizację z mariologii na Uniwersytecie „Marianum”. Pełnił funkcję wychowawcy w seminarium i nowicjacie, oraz radnego prowincji. W 1989 wyjechał do klasztoru „Stella Maris” na Górze Karmel w Izraelu. Były to dla niego lata pracy duszpasterskiej, rekolekcyjnej, przyjmowania pielgrzymów oraz życia w samotności. W czerwcu 1996 roku została zdiagnozowana u niego rzadka forma nowotworu, zmarł w niedzielę, 14 grudnia 1997.