aktualności prowincji więcej

Nowa książka: Ucieczka do Egiptu


maj 25, 2021

Prezentujemy nową książkę naszego wydawnictwa Flos Carmeli: “Ucieczka do Egiptu”.


Ucieczka do Egiptu

S. Maria Lucyna od Krzyża OCD, Ks. prof. Henryk Seweryniak

W tradycji karmelitańskiej św. Józef, Opiekun Świętej Rodziny, zajmuje szczególne miejsce. Skoro papież Franciszek ogłosił rok 2021 Rokiem św. Józefa, postanowiliśmy sięgnąć do skarbca tej tradycji i przybliżyć polskiemu czytelnikowi przedstawienie „Ucieczka do Egiptu”, św. Teresy od Dzieciątka Jezus.  Zawarte w naszej książce tłumaczenie tekstu tej pobożnej rekreacji jest prawdopodobnie pierwszym przekładem na język polski. W towarzyszących mu opracowaniach pragniemy pokazać, jak wiele wyobraźni użyła św. Teresa, aby wypełnić milczenie Ewangelii na temat pobytu Świętej Rodziny w Egipcie i jak głęboką teologię mistyczną i naukę społeczną wpisała w naszkicowaną przez siebie postać św. Józefa. Ufamy, że w ten sposób uda się nam zachęcić czytelników do odpowiedzi na pytanie Ojca świętego Franciszka, „czy z całych sił strzeżemy Jezusa i Maryi, którzy w tajemniczy sposób są powierzeni naszej odpowiedzialności, naszej trosce, naszej opiece”.


S. Maria Lucyna od Krzyża OCD – ur. 1957, karmelitanka bosa z karmelu NMP Królowej Polski w Dysie k/Lublina. W 2000 r., udała się wraz z innymi siostrami z karmelu w Dysie na refundację karmelu Dzieciątka Jezus w Betlejem. Jest współautorką wielu książek m.in.: Mamunia, Mała Arabka. Listy. W 2016 r. powróciła do macierzystego karmelu w Dysie.

Ks. prof. Henryk Seweryniak – ur. 1951, ksiądz diecezji płockiej. Jest: konsultorem Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji w Rzymie, kierownikiem Katedry Teologii Fundamentalnej UKSW, wykładowcą, autorem i współautorem ponad 30 książek, m.in.: Święty Kościół powszedni, Tajemnica Jezusa, Medytacje z Herbertem, Teologia fundamentalna.

Autorzy są rodzeństwem.