aktualności prowincji więcej

Nowa książka w wydawnictwie Flos Carmeli – Filozofia modlitwy


7 lutego, 2020

Prezentujemy nową książką Filozofia modlitwy autorstwa Piotra Klimowskiego z naszego wydawnictwa Flos Carmeli.


Filozofia modlitwy

Paweł Klimowski

 

Czym jest modlitwa? Kim jest i staje się człowiek modlący się? Jakie wymiary ma modlitwa? Czy są one ze sobą sprzeczne? Czy raczej wskazują na bogactwo tajemnicy życia i istnienia człowieka? Czy mowa jest sprzeczna z milczeniem? Samotność ze wspólnotą? Obecność Boga z jego skrytością? Modlimy się do idei, czy do Osoby, która ma Oblicze? Czy w modlitwie tylko rozmawiamy, czy uczymy się czci i miłości, wobec Świętego i Niepojętego? Modlitwa zależy tylko od uczuć, czy angażuje całego człowieka? Jest czymś „religijnym” w kącie domu i kościoła, między pracą a kanapą, czy ogrania całe życie i świat człowieka, i je przemienia? Jest moją rozmową z Bogiem, czy szukaniem Boga żywego i prawdziwego, i Jego woli w mym życiu? Czym jest Jego wola? Kim On jest? Kim ja jestem? Czym jest życie człowieka? Czym to wszystko staje się na drodze modlitwy i wiary? Wszak znać drogę, a ją przejść to dwie różne sprawy.

Zapewne w tej książce znajdzie się poruszające i poszerzające omówienia tych pytań i życiowych napięć z nimi związanych w ujęciu nieco filozoficznym. Autor z erudycją, znajomością przedmiotu i wyczuciem tematu oprowadza nas po złożonym świecie modlitwy i doświadczenia człowieka modlącego się – człowieka wierzącego w Boga żywego. Wbrew opinii czy przekonaniu, że modlitwa jest niepoważna, niepotrzebna czy nieskuteczna, czy też że nie nadaje się do rzetelnego wręcz filozoficznego przemyślenia, autor podejmuje wysiłek opisania wieloaspektowej rzeczywistości modlitwy i człowieka modlącego się, przez co ukazuje jej swoistą rzeczywistość i znacznie, wartość i wielkość w drodze z Bogiem i ku Bogu.

Modlitwa jest rozmową z Bogiem. Akt mowy nie wyczerpuje całego rozumienia dialogu modlitewnego, w modlitwie ważne okazuje się również milczenie, które przybiera postać dialogiczną. Może być ono formą wieloznacznej i stale pogłębiającej się wzajemności. Milczy człowiek wobec Boga, milczy również Bóg wobec człowieka. Sytuacja ta może przejawiać się jako dramatyczne napięcie, owocujące końcem relacji lub odwrotnie, jej istotnym pogłębieniem. Milczenie człowieka może być znakiem obecności Boga, niewysłowionej, pełnej cudowności, niepojętej. Milczenie Boga może być z kolei interpretowane jako próba dla konkretnej egzystencji religijnej

Piotr Klimowski


Piotr Klimowski, urodzony w 1983 r., doktor nauk humanistycznych, filozof religii, uczeń Jana Andrzeja Kłoczowskiego. Mieszka w Wieliczce wraz z żoną i dwójką dzieci.