aktualności prowincji więcej

Nowa książka w wydawnictwie Flos Carmeli


23 listopada, 2018

Jesteśmy uczestnikami wciąż zmieniającej się wokół nas rzeczywistości i jest to doświadczenie przynaglające do odnalezienia stabilnego portu naszej egzystencji. Poszukujemy twierdzy, która pozwoliłaby nam poczuć się bezpiecznie. Twierdzą taką jest modlitwa, czyli moja relacja z Bogiem.

Jest ona bramą dla wielu darów. Brama ta jednak musi spełniać konkretne kryteria. Musi być otwarta, samotna i czysta.

Samo praktykowanie modlitwy nie oznacza jednak, że już jesteśmy osobami modlitwy. Aby uniknąć rozdźwięku między modlitwą a życiem, trzeba na co dzień realizować pewne warunki usposabiające nas do relacji z Bogiem.


Miriam od Jezusa (Teresa Brzozowska) ur. 21.08.1972 r. w Ostródzie. Po ukończeniu teologii (IKCH filia PAT) i pedagogiki (WSP Olsztyn) w 1996 r. wstąpiła do Klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych w Spręcowie.

W latach 2005-2009 pełniła we wspólnocie posługę mistrzyni nowicjatu; natomiast na lata 2009-2012 została jej powierzona posługa przeoryszy, którą pełni również obecnie od 2018 r.

Jest autorką tomiku poezji „W Twoim spojrzeniu”, opracowania „Myśli na każdy dzień i 100 modlitw św. Teresy od Jezusa”, redagowała czterotomowe wydanie Karmelitańskiej Lectio Divina – „Szukać Jego towarzystwa”.

Jej pasją jest życie Jezusa objawiające się w „naszym śmiertelnym ciele”.