aktualności prowincji więcej

Nowa książka wydawnictwa Flos Carmeli


20 września, 2019

Każdy sumienny chrześcijanin doświadcza pokusy bezmyślnej modlitwy i braku koncentracji. Jest wdzięczny, kiedy modlitwa jest udana i on potrafi zapanować nad myślami. Ta cienka książka pokazuje ścieżkę, prowadzącą do opanowania modlitwy myślnej. Jej tytuł może rozbudzać ciekawość ale też przestraszyć – zupełnie niepotrzebnie! Autor ma dar stopniowego odsłaniania tajemnicy modlitwy myślnej w sposób prosty i czytelny.

Modlitwa myślna nie ma swoich źródeł ani w rozważaniach ani w wyobrażeniach. Nie jest mierzalna intensywnością duchowych przeżyć i doświadczeń. Nie musi przynosić ukojenia ani prowadzić do ekstazy. Prawdziwa modlitwa jest „jak dotyk miłości przyjaciela, który nas kocha” (św. Teresa z Ávila).

Po przeczytaniu dwunastu rozdziałów tejże książki zrozumiałem, że jestem zupełnie na początku praktykowania modlitwy, uważanej przeze mnie za wypróbowaną i sprawdzoną w trakcie mojej długiej życiowej drogi w służbie ludowi Bożemu. Z radością przyjmuję tę świadomość, która każe mi powrócić, wzywając do ponownego acz uważniejszego przyjęcia ofiarowanego daru autentycznej modlitwy.

Nikt, kto zdecyduje się na lekturę tej książki nie będzie żałował. Nikt też nie powie: „to zbyt skomplikowane, to nie dla mnie”. Kto chce usłyszeć i zobaczyć, ten zobaczy i usłyszy! (Václav Malý, praski biskup pomocniczy).


Pavel Vojtěch Kohut OCD, (ur. 1969 Třinec, Czechosłowacja, dziś Rep. Czeska) karmelita bosy (od roku 1991) i kapłan (1995), doktor teologii (2007, praca: Doświadczenie trynitarne w życiu i doktrynie Jana od Krzyża, obroniona na Teresianum w Rzymie), w latach 2002-2009 wykładał teologię życia wewnętrznego na Uniwersytecie Karola w Pradze, w latach 2011-2017 na misjach w Bouar, w Rep. Środkowoafrykańskiej. Obecnie żyje w Arenzano (koło Genui, Włochy), jest edytorem i tłumaczem dzieł Jana od Krzyża i Teresy od Jezusa na język czeski i animatorem kursów i szkół modlitwy wewnętrznej według św. Teresy.