aktualności prowincji więcej

Nowenna przed uroczystością św. Józefa


marzec 10, 2021

W wielu naszych klasztorach modlimy się Dziewięciośrodową Nowenną przed Uroczystością św. Józefa, Patrona Kościoła Powszechnego.

W innych miejscach dzisiaj 10 marca rozpoczynamy 9-dniową nowennę przed uroczystością św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.

W tym roku uroczystość ta będzie mieć szczególny charakter. Z okazji 150. rocznicy ogłoszenia św. Józefa Patronem Kościoła Powszechnego Ojciec Święty Franciszek ogłosił rok św. Józefa od 8 grudnia 2020 r. do 8 grudnia 2021 r. Z tej okazji wydał też List apostolski Patris Corde (ojcowskim sercem). Penitencjaria Apostolska opublikowała jednocześnie specjalny dekret informujący o warunkach uzyskiwania Odpustu zupełnego w tym Roku. Przełożeni generalni obydwu naszych zakonów karmelitańskich skierowali również z tej okazji list do całej rodziny karmelitańskiej.

Osoby które nie będą mogły uczestniczyć bezpośrednio w modlitwach w kościele zachęcamy do łączności duchowej i wspólnej modlitwy tekstem nowenny którą zamieszczamy poniżej.

Każdego dnia nowenny zapraszamy też o godz. 21:30 do wspólnej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem na kanał YouTube: Karmel i Ty.


Dzień pierwszy – 10 marca

Święty Józefie, Ty z woli Bożej poślubiłeś Dziewicę Maryję, aby stać się stróżem Jej dziewictwa, a później Jej Bożego Macierzyństwa. Ty, który z wielką pokorą i oddaniem stałeś się dla Syna Bożego cieniem Jego Ojca Niebieskiego na ziemi i pokornym nauczycielem i wychowawcą w ciszy Nazaretu. Uproś nam łaskę wewnętrznej gotowości do ochotnego przyjmowania zadań, które Bóg w swej Opatrzności zechce nam powierzyć w naszym życiu. Uproś nam także u Boga tę łaskę, o którą Cię podczas tej nowenny prosimy. Amen.

K. Módl się za nami, święty Józefie.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
K. Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, przez zasługi świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, abyśmy czego przez nieudolność naszą dostąpić nie możemy, przez Jego wstawiennictwo otrzymać mogli. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen.

Dzień drugi – 11 marca

Święty Józefie, Twoją odpowiedzią na powierzenie Tobie tak wielkich zadań w historii zbawienia było pełne zawierzenie Bogu. Święty Mateusz nazywa Ciebie „mężem sprawiedliwym”, a św. Paweł wyjaśnia, że „sprawiedliwy z wiary żyje”. To właśnie zawierzenie Bogu kazało Ci przyjmować ze spokojem i ufnością takie życie i takie jego losy, jakie Ci Bóg w swojej Opatrzności przeznaczył. Wiedziałeś bowiem, że Bóg jest Tym, który rządzi losami ludzkimi, i zrozumiałeś, że to, co Bóg daje, jest dla nas najlepsze. Uproś nam łaskę pogłębienia naszego zawierzenia Bogu. Uproś nam także u Boga tę łaskę, o którą Cię podczas tej nowenny prosimy. Amen.

K. Módl się za nami, święty Józefie.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
K. Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, przez zasługi świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, abyśmy czego przez nieudolność naszą dostąpić nie możemy, przez Jego wstawiennictwo otrzymać mogli. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen

Dzień trzeci – 12 marca

Święty Józefie, Ty byłeś tak blisko wielkich tajemnic Bożych! Ewangelie wielokrotnie wspominają o Twojej osobie, ale nie przekazują ani jednego Twego słowa. Ty przeżywałeś to wszystko w głębi Twojego serca. Zawsze czujny i gotowy do pełnienia powierzonych zadań. Cicho żyłeś, cicho odszedłeś z tego świata i w ciszy pełnisz rolę naszego Orędownika przed Bogiem. Dzisiejszy człowiek z coraz większym trudem znajduje oazy ciszy i samotności, gdzie mógłby pozostać sam na sam z Bogiem. Naucz nas tej prawdy, że głębia milczy, że wielkość jest cicha, że wielkie tajemnice naszego życia trzeba przeżywać w ciszy i w milczeniu. Uproś nam także u Boga tę łaskę, o którą Cię podczas tej nowenny prosimy. Amen.

K. Módl się za nami, święty Józefie.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
K. Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, przez zasługi świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, abyśmy czego przez nieudolność naszą dostąpić nie możemy, przez Jego wstawiennictwo otrzymać mogli. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen.

Dzień czwarty – 13 marca

Święty Józefie, Ty, żyjąc na co dzień z Jezusem i Maryją, byłeś dopuszczony do najbliższej poufałości
z Synem Bożym. Gdy wstawałeś rano, pierwsze Twoje spojrzenie padało na Jezusa, gdy klękałeś do modlitwy, modlił się z Tobą Syn Boży, gdy przyjmowałeś posiłek, był z Tobą przy stole Jezus, gdy pracowałeś, On był Twoim towarzyszem i pomocnikiem. Chwile wytchnienia i wypoczynku spędzałeś razem z Jezusem. Pomóż nam często zwracać nasze spojrzenie na Boga! Z Nim pracować, z Nim odpoczywać, z Nim być zjednoczonym na wszystkich odcinkach naszego życia, abyśmy mogli cieszyć się takim pokojem ducha, jakim Ty promieniowałeś, świadom obecności Boga we wszystkim. Uproś nam także u Boga tę łaskę, o którą Cię podczas tej nowenny prosimy. Amen.

K. Módl się za nami, święty Józefie.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
K. Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, przez zasługi świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, abyśmy czego przez nieudolność naszą dostąpić nie możemy, przez Jego wstawiennictwo otrzymać mogli. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen.

Dzień piąty – 14 marca

Święty Józefie, Twoją codziennością była znojna praca cieśli. Podejmowałeś ją z troski o los i chleb codzienny dla Świętej Rodziny. Wykonywałeś ją starannie, by dzieła Twoich rąk dobrze służyły ludziom. Nie poczytywałeś sobie swojej pracy za poniżenie. Wiedziałeś, że każda praca dobrze wykonana może być wspaniałym uwielbieniem Boga. Dlatego ilekroć rozpoczynałeś pracę, zawsze cały jej trud ofiarowałeś Bogu i włączałeś w swoje życie wewnętrzne. Wspomagaj nas w mozole dnia powszedniego, byśmy i my umieli w trudach naszego życia znajdować skuteczny środek uwielbienia Boga, uświęcenia siebie i przynoszenia pożytku tym, wśród których żyjemy i dla których pracujemy. Uproś nam także u Boga tę łaskę, o którą Cię podczas tej nowenny prosimy. Amen.

K. Módl się za nami, święty Józefie.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
K. Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, przez zasługi świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, abyśmy czego przez nieudolność naszą dostąpić nie możemy, przez Jego wstawiennictwo otrzymać mogli. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen.

Dzień szósty – 15 marca

Święty Józefie, zawód cieśli nie cieszył się w Twoich czasach popularnością i szacunkiem, a co za tym idzie, nie przynosił większych korzyści materialnych. Umiałeś jednak przyjąć to ubóstwo z pokorą i godnością i poprzestać na małym. Pan Jezus, doświadczywszy na sobie tej atmosfery życia w Nazarecie, wiódł dalej życie ubogie. Ubóstwo zalecał także swoim uczniom, a młodzieńcowi pragnącemu pójść za Nim, polecił sprzedać wszystko, co ma, i pójść za sobą. Kiedy indziej przestrzegał przed niebezpieczeństwem bogactw. Święty Józefie, który umiałeś zadowolić się skromnym stylem życia, naucz nas nie przywiązywać wagi do dóbr materialnych i zrozumieć, że prawdziwie bogatym jest ten, kto posiada Boga w swoim sercu. Uproś nam także u Boga tę łaskę, o którą Cię podczas tej nowenny prosimy. Amen.

K. Módl się za nami, święty Józefie.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
K. Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, przez zasługi świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, abyśmy czego przez nieudolność naszą dostąpić nie możemy, przez Jego wstawiennictwo otrzymać mogli. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen.

Dzień siódmy – 16 marca

Święty Józefie, historia Twojego życia ukazuje nam, że było ono naznaczone wieloma próbami i trudnościami. Byłeś człowiekiem nie tylko ciężkiej pracy, ale i wielkich trosk. Na jakie doświadczenie wystawiło Cię Boże Macierzyństwo Maryi, okoliczności narodzenia Jezusa w Betlejem, ucieczka do Egiptu i tułaczka po obcym kraju. Bóg prowadził Cię trudną drogą. Kazał dokonywać brzemiennych w skutki wyborów. Ale Ty wiedziałeś, że początkiem mądrości, czyli umiejętności, właściwej oceny wszystkiego, jest zawierzenie we wszystkim Bogu, którego motywem jest miłość do Niego. Nie cofałeś się przed trudnościami, ale ufałeś mocy, mądrości i dobroci Boga. I nie zawiodłeś się. Swoim przykładem uczysz nas, gdzie i w czym należy szukać prawdziwej mądrości. Prosimy Cię, abyś nam wszystkim wyprosił cnotę prawdziwej mądrości, zwłaszcza w chwilach trudnych, abyśmy umieli wybrać nie to, co łatwe i przyjemne, ale to, co prawdziwie dobre i zbliżające nas do Boga. Uproś nam także u Boga tę łaskę, o którą Cię podczas tej nowenny prosimy. Amen.

K. Módl się za nami, święty Józefie.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
K. Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, przez zasługi świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, abyśmy czego przez nieudolność naszą dostąpić nie możemy, przez Jego wstawiennictwo otrzymać mogli. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen.

Dzień ósmy – 17 marca

Święty Józefie, z woli Bożej stałeś się szczególnym opiekunem Syna Bożego na ziemi, a więc także Kościoła świętego, który jest Mistycznym Ciałem Chrystusa. Tak jak troszczyłeś się o Świętą Rodzinę w Nazarecie, tak z woli Bożej troszczysz się o tę wielką rodzinę, którą jest Kościół święty. Jako dzieci tej wielkiej Rodziny prosimy Cię, wspomagaj nas swoim orędownictwem u Boga we wszystkich naszych potrzebach duchowych i materialnych. Święta Teresa od Jezusa, wielka Twoja czcicielka, która widziała w Tobie mistrza i nauczyciela modlitwy oraz troskliwego opiekuna w przeróżnych swoich potrzebach i doświadczała Twojego przemożnego wstawiennictwa, poucza nas, że nikogo, kto do Ciebie się ucieka, nie pozostawiasz bez pomocy. Wspomagaj nas zawsze w codziennym naszym życiu, abyśmy mogli pokonać wszystkie trudności i kroczyć bezpiecznie drogami zbawienia. Uproś nam także u Boga tę łaskę, o którą Cię podczas tej nowenny prosimy. Amen.

K. Módl się za nami, święty Józefie.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
K. Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, przez zasługi świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, abyśmy czego przez nieudolność naszą dostąpić nie możemy, przez Jego wstawiennictwo otrzymać mogli. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen.

Dzień dziewiąty – 18 marca

Święty Józefie, zadaniem jakim Ojciec Niebieski obdarzył Ciebie na ziemi była opieka nad Jezusem i Jego Matką, Maryją. Kiedy spełniłeś do końca Jego wolę, jako wierny i pokorny sługa odchodzisz cicho z tego świata. Tak jak ciche było Twoje życie, tak niedostrzeżona była Twoja śmierć. Ze wzmianki św. Jana Apostoła o tym, że Jezus na początku swojej działalności udał się do Kafarnaum wraz z Maryją oraz uczniami, wynika, że już nie było Ciebie na ziemi. Odszedłeś do domu Ojca, gdy Jezus był jeszcze w Nazarecie. A więc przy Twojej śmierci byli obecni Jezus i Maryja. Stałeś się przez to patronem dobrej śmierci. Prosimy Cię, święty Józefie, opiekuj się nami nie tylko w czasie naszego życia, ale szczególnie w godzinie naszej śmierci, abyśmy umierając posiadali świadomość Twojej opieki i szczęśliwie przeszli z tej ziemi do nieba, i razem z Tobą mogli tam wielbić Boga na wieki. Uproś nam także u Boga tę łaskę, o którą Cię podczas tej nowenny prosimy. Amen.

K. Módl się za nami, święty Józefie.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
K. Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, przez zasługi świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, abyśmy czego przez nieudolność naszą dostąpić nie możemy, przez Jego wstawiennictwo otrzymać mogli. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen.