aktualności prowincji więcej

Noworoczny numer „Pod Płaszczem Maryi!”


3 stycznia, 2020

1 stycznia dziękujemy Bogu za to, że uczynił Maryję Rodzicielką swojego Syna. I jak pierwsi karmelici, powierzamy Jej to, co się zaczyna. Cały nadchodzący rok. Atmosfera początku jest także obecna na kolejnych stronach naszego pisma. Otwieramy bowiem nowe działy tematyczne.

W numerze:

  • Jednym z nowych działów są „Dogmaty maryjne”. Ojciec Stanisław Plewa opowie nam w tym numerze o burzliwych dziejach formowania się dogmatu o Bożym macierzyństwie.
  • O Szkaplerzu – znaku miłości Maryi do swoich dzieci i ozdobie, która nas wewnętrznie upiększa – przeczytamy w artykule o. Józefa Synowca.
  • Z o. Jakubem Kamińskim będziemy podziwiać pokorę Maryi w jej totalnym ”fiat” dla woli Bożej.
  • Kolejnymi świadectwami głębokiej pobożności maryjnej w życiu św. Rafała Kalinowskiego podzieli się z nami o. Wojciech Ciak.
  • W dziale formacyjnym powitamy św. Teresę od Jezusa, która wprowadzi nas w głębię Modlitwy Pańskiej.
  • Zostaniemy także zaproszeni przez pana Dariusza Skręta (OCDS) do apostolstwa względem tych, którzy chcą się dobrze przygotować do przyjęcia szkaplerza.

Owocnej lektury!

o. Gabriel Wójcicki OCD

Szukajcie w naszych klasztorach, na stronie wydawnictwa Flos Carmeli i w zaprzyjaźnionych parafiach.


Kwartalnik „Pod płaszczem Maryi”
pismo formacyjne noszących szkaplerz karmelitański

Pismo do nabycia przy naszych klasztorach, na stronie Wydawnictwa Flos Carmeli oraz w prenumeracie.
Prenumeratę zamawia się poprzez dokonanie wpłaty na poniższe konto:

WARSZAWSKA PROWINCJA KARMELITÓW BOSYCH
ul. Racławicka 31, 02-601 Warszawa
nr konta: 30 1600 1462 1848 8772 2000 0035
z dopiskiem: Prenumerata PPM

Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy pod adresem: ppm@karmelicibosi.pl


Archiwalne numery można pobrać bezpłatnie z naszej strony. Zachęcamy do lektury!