aktualności prowincji więcej

Nowości naszego wydawnictwa Flos Carmeli


6 marca, 2020

Zachęcamy do zapoznania się z nowościami naszego wydawnictwa Flos Carmeli:


Maryja, Matka Karmelu

Jadwiga Kazimiera Kos

 

Karmel zadziwia maryjnością. Karmelici i karmelitanki nazywają siebie Braćmi i Siostrami Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Widzą w Niej przede wszystkim Matkę, Niepokalaną, Orędowniczkę, starszą Siostrę, która ich wyprzedza w pielgrzymce wiary, wreszcie Bramę Niebios i Ozdobę Karmelu. Od Niej uczą się małości, pokory, modlitwy, kontemplacji i służby bliźnim. Ona uczy ich życia wiarą, znoszenia cierpień, bezgranicznej ufności i zdania się na wolę Bożą. Święci karmelitańscy pokazują maryjne drogi w marszu do nieba jako najkrótsze i najbezpieczniejsze. Autentyczna pobożność maryjna w Karmelu jest skutkiem naśladowania cnót Matki Bożej. Jej wyrazem jest głęboka relacja duchowa z Matką Chrystusa, czyli ufność w Jej prowadzenie. Czytając tę książkę wędrujemy po przebogatym maryjnym ogrodzie Karmelu owocującym w życiu świętych, w tytułach Maryi, w szkaplerzu, w modlitwie i uwielbieniu Boga. W tej książce, zarówno ci którzy od lat żyją na drogach Karmelu, jak i ci którzy Karmel dopiero co poznają, znajdą bogatą panoramę jego maryjności.

_____________

Jadwiga Kazimiera Kos, ur. 1944 r., teolog duchowości – mariolog. Członek Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Należy do Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych. Mieszka w Koninie. Prywatnie szczęśliwa matka i babcia.

 


Teresa od Jezusa (Marianna Marchocka) – Biografia

Maria Grażyna Zieleń OCD

 

Matka Teresa od Jezusa Marchocka (1603-1652), jest jedną z bardziej interesujących postaci w zakonie karmelitanek bosych w Polsce. Życie matki Teresy przypada na złoty wiek baroku. Ale także na złoty wiek reformy karmelitańskiej w Polsce. Biografia napisana przez s. Marię Grażynę Zieleń, karmelitankę bosą z Gdyni, jest wędrówką po życiu i duchowości matki Teresy, w tle widzimy także trudne momenty historii naszej Ojczyzny.

Szlachcianka, Marianna Marchocka w 1620 roku wstąpiła do klasztoru karmelitanek bosych w Krakowie, a siedemnaście lat później została przełożoną tego klasztoru. W 1642 roku została wysłana na fundację do Lwowa jako przełożona. W 1648 roku opuściła Lwów i wróciła do Krakowa, skąd w roku następnym udała się do Warszawy. Zmarła w Warszawie 19 kwietnia 1652 roku w opinii świętości, proces beatyfikacyjny w toku.

Jak pisze s. Grażyna: „Jej wielkość przedstawia się w wytrwaniu przy Bogu mimo różnorodnych doświadczeń, pokus, poczucia osamotnienia i opuszczenia przez Boga. Jej poczucie osamotnienia znalazło swój osobisty udział w osamotnieniu Jezusa w Ogrójcu i na Krzyżu. Dwie tajemnice paschalne były jej najbliższe przez całe życie – Ogrójec i Kalwaria. Tak jak Jezus był sam, podczas swej męki w wypełnianiu woli Ojca, tak matka Teresa wiedziała, że to osamotnienie jest elementem jej powołania. Podjęła je uczestnicząc w osamotnieniu Jezusa. (…) Świętość nie zależy od czasu, wieku, pochodzenia, stanu posiadania, czy wykształcenia. Wprawdzie czynniki te w pewien sposób kształtują człowieka, ale nie decydują o jego świętości. Najważniejsza jest łaska Boga i otwarcie się na nią, współpraca z nią”.

_____________

Maria Grażyna Zieleń OCD (ur. 1956) jest karmelitanką bosą z klasztoru Matki Bożej Wielkiego Zawierzenia w Gdyni. Dała się dotychczas poznać jako autorka tekstów z dziedziny hagiografii. Inspiracją jej książek i artykułów jest duchowość i mistyka karmelitańska. Ważne jest dla niej poznawanie człowieczeństwa świętych zakonu karmelitańskiego. Dotychczas opublikowała takie pozycje książkowe, jak: Karmelitańskie zamyślenia – tomik poetycki; Karmelitański żeń-szeń. Przyjaźń i miłość w życiu św. Rafała (Józefa Kalinowskiego); Biografia św. Rafała Kalinowskiego; Wierny szmaragd polski. Życie i pascha siostry Dulcissimy (Heleny Joanny Hoffmann); Jej uniwersytety, opowieść o matce Teresie Wójcickiej; Saga rodziny Wójcickich.