aktualności prowincji więcej

Nowy postulat rozpoczęty


październik 9, 2020

Na początku października trzech nowych braci – Marek, Mateusz i Kamil – rozpoczęło roczny postulat, czyli pierwszy etap formacji do życia zakonnego. To czas, w którym kandydaci do zakonu mogą z bliska przyjrzeć się codziennemu życiu w klasztorze i charyzmatowi karmelitańskiemu. Postulat to również przestrzeń rozeznania swojego powołania.

Polecamy ich Waszej modlitwie!

o. Józef Tracz
magister postulatu