aktualności prowincji więcej

O. Franciszek Ksawery od św. N. M. Teresy (Leon Hanzel), karmelita bosy (1936-2021)


4 grudnia, 2021

Dnia 02 grudnia 2021 roku, w przeddzień wspomnienia liturgicznego swojego patrona, zmarł w klasztorze Karmelitów Bosych we Wrocławiu o. Franciszek Ksawery od św. N. M. Teresy (Leon Hanzel) – miał 85 lat, z czego 60 w Zakonie i 53 w kapłaństwie.

Leon Hanzel urodził się 02 lutego 1936 roku w Jaworzu Dolnym (obecnie diecezja Bielsko-Żywiecka). Został ochrzczony w Parafii pw. Opatrzności Bożej w Jaworzu. Po szkole podstawowej i zawodowej kontynuował naukę w Niższym Seminarium Karmelitów Bosych w Wadowicach (Liceum Ogólnokształcące). Po ukończeniu Niższego Seminarium, w roku 1960, wstąpił do Nowicjatu Zakonu Karmelitów Bosych w Czernej k. Krakowa. Swoją pierwszą profesję zakonną złożył 01 sierpnia 1961 roku, po czym odbył studia filozoficzne w Wyższym Seminarium Karmelitów Bosych w Poznaniu (1961-1963), a następnie teologiczne w Wyższym Seminarium Karmelitów Bosych w Krakowie (1963-1968). Profesję uroczystą złożył w roku 1964 w Wadowicach. Dnia 21 czerwca 1968 roku, w Krakowie przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Juliana Groblickiego.

Zaraz po święceniach kapłańskich został przez przełożonych posłany do nowej fundacji Karmelitów Bosych w Falenicy (Warszawa), gdzie przebywał przez parę miesięcy jako student teologii życia wewnętrznego na ówczesnej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Kiedy po paru miesiącach doszło do eksmisji zakonników z domu w Falenicy (dokonanej przez władze komunistyczne), o. Franciszek Ksawery został skierowany do pracy w klasztorze w Łodzi, gdzie przebywał w latach 1968-1970. W roku 1970 przeniósł się do klasztoru Karmelitów Bosych w Poznaniu, gdzie przez pięć lat pełnił, między innymi, urząd podprzeora i magistra kleryków. Był również prowincjalnym zelatorem misji.

Z Poznania został wysłany w roku 1975 do klasztoru w Kluszkowcach k. Czorsztyna, gdzie był katechetą i ekonomem klasztoru. Następnie, w latach 1977-1989, przebywał kolejno, podejmując różnorakie posługi, w klasztorach: Czerna, Kraków, Kluszkowce, Lublin, Wrocław.

W latach 1989-1993 (z małymi przerwami) był konwentualnym klasztoru Karmelitów Bosych w Munster (Stany Zjednoczone Ameryki Północnej), gdzie posługiwał przez jakiś czas również jako kapelan Związku Podhalan.

W roku 1993 został wybrany na przeora klasztoru we Wrocławiu oraz proboszcza tamtejszej parafii pw. Opieki Świętego Józefa. Po zakończeniu podwójnej kadencji na tych urzędach, w roku 1999 został przeniesiony do Zamartego, gdzie był, między innymi, spowiednikiem nowicjuszy w tamtejszym Nowicjacie Karmelitów Bosych. Sześć lat później, w roku 2005, powrócił do klasztoru we Wrocławiu, gdzie żył, pracował i długo cierpiał aż do swojej śmierci.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj mu świeci. Amen!

o. Grzegorz A. Malec, sekr. prow.


Przeczytaj także:

Odszedł do Wieczności o. Franciszek Ksawery od św. N.M. Teresy (Leon Hanzel)