aktualności prowincji więcej

O imieniu i cnotach Maryi


14 grudnia, 2019

Przekazujemy do rąk naszych czytelników kolejną książkę o. Jerónima Graciána, jednego z pierwszych karmelitów bosych i bliskiego współpracownika św. Teresy od Jezusa.

Jest ona częścią serii wydawniczej – KARMELITAŃSKA BIBLIOTEKA MISTYCZNA – w ramach której pragniemy publikować dzieła zarówno ojca Graciána, jak i innych autorów Karmelu Bosego, którzy należą do pierwszego pokolenia po Świętych Rodzicach, Teresie od Jezusa i Janie od Krzyża: m.in. bł. Anny od św. Bartłomieja, Anny od Jezusa, Marii od św. Józefa.

„Celem i zamiarem z jakim napisałem te tajemnice było pobudzenie dusz do większego nabożeństwa do tegoż imienia Maryi i pragnienie, by mieć je nieustannie – na ile to możliwe – na ustach”.

o. Jerónimo Gracián de la Madre de Dios

„Kiedy Bóg chciał stworzyć świat stanęły przed Jego oczyma wielkie grzechy, jakie miały być na nim popełnione i – próbując to przełożyć na nasz sposób rozumowania, gdyż w inny sposób przejawiają się Boże myśli – rozmawiał ze swym Boskim Słowem: «Dlaczego chcemy stworzyć świat na którym ma się popełnić tyle zniewag uwłaczających mej czci?» Gdy tak pozostawał z tymi myślami ukazały się Jego oczom dwie dusze: Jezusa i Maryi, a widząc je tak doskonałymi i miłymi Jego woli miał rzec: «Chociażbym stworzył świat na którym ludzie zadają mi wiele zniewag popełniając wielkie grzechy, to jednak skoro nie zbraknie tych dwu dusz tak miłych Bogu, chcę go stworzyć». I tak zawarł przymierze i pakt ze swym Synem, że świat zostanie stworzony, a Syn zawarł przymierze ze swym Odwiecznym Ojcem, że wcieli się w Maryi i umrze dla zbawienia świata. Dla tych powodów te dwie dusze zowią się przymierzem, z powodu którego Bóg stworzył i odkupił świat, a odstąpienie kogokolwiek od tego przymierza, jak mówi sam Pan, stanie się przyczyną jego potępienia, jeśli nie zostanie usprawiedliwiony”

o. Jerónimo Gracián de la Madre de Dios

WIĘCEJ >>