aktualności prowincji więcej

Obrona pracy doktorskiej z mariologii na UKSW


lipiec 3, 2017

Jeden z naszych braci, Jakub Kamiński, 28 czerwca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego obronił pracę doktorską pt: DZIEWICTWO MARYI W DEBACIE APOLOGETYCZNEJ OJCÓW KOŚCIOŁA IV WIEKU. Promotorem pracy był o. prof. Bogusław Kochaniewicz OP, zaś recenzentami o. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv oraz ks. prof. UAM dr hab. Michał Kieling.

Po wysłuchaniu prezentacji doktoranta, wygłoszonych opiniach recenzentów oraz udzielonych odpowiedziach, komisja wydziałowa podjęła decyzję o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk teologicznych.

Po obronie odbył się uroczysty obiad, podczas którego nowy doktor miał okazję wyrazić wdzięczność wobec osób zaangażowanych w powstanie dysertacji z mariologii patrystycznej.