aktualności prowincji więcej

Odpust ku czci Matki Bożej Szkaplerznej w Gudogaju


sierpień 10, 2017

15-16 lipca br. w diecezjalnym maryjnym sanktuarium w Gudogaju, gdzie posługują bracia karmelici bosi, odbyły się uroczystości ku czci Matki Bożej Szkaplerznej. Na hasło tegorocznego świętowania wybrano słowa „Szkaplerz noś, na różańcu proś”, aby ukazać głęboki związek objawień Matki Bożej w Aylesford oraz objawień w Fatimie, których 100 lecie także Kościół na Białorusi obchodzi w szerokim wymiarze.

Podczas uroczystości wspominano również 110 rocznicę powrotu słynącego łaskami obrazu Matki Bożej do Gudogaju (po ponad siedemdziesięciu latach nieobecności z powodu kasaty klasztoru i kościoła po powstaniu 1832 roku) oraz 10 rocznicę jego koronacji diademami papieskimi, poświęconymi przez św. Jana Pawła II.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą i nabożeństwem nowenny do Matki Bożej Szkaplerznej, którym przewodniczył neoprezbiter – o. Henryk Walejka OCD, pochodzący z parafii Podwyższenia Krzyża w Ostrowcu. Młody kapłan swoje powołanie do życia zakonnego i kapłaństwa odkrył właśnie przed obliczem Matki Bożej Gudodgajskiej, gdzie razem z mamą i siostrą często przybywał już w dzieciństwie.

Tradycją gudogajskich uroczystości jest wspólne rozważanie Męki Pana podczas nabożeństwa drogi krzyżowej na miejscowej Kalwarii, której trasa o długości 3,5 kilometra prowadzi przez malownicze pola i leśne pagórki aż do cmentarza parafialnego. Rozważania i oprawę muzyczną przygotowała młodzież z parafii w Naroczy. Kilkaset wiernych przeszło trudną drogę krzyżową pod przewodnictwem J. E. Bpa Olega Butkiewicz, ordynariusza witebskiego.

Sobotni wieczór uroczystości w Gudogaju jest napełniony modlitwą osobistą i wspólnotową. O 23.15 zebrani odśpiewali nieszpory o NMP, którym przewoniczył J. E. Bp Jury Kosobutski. Rozważanie poprowadził o. Bernard Radzik OCD, który podziękował Matce Bożej za Jej opiekę i przypomniał postaci, związane z Gudogajem: św. Jana Pawła II, który nosił szkaplerz do końca swego życia, koronatora obrazu – śp. kardynała Kazimierza Świątka, ks. Adama Wojciechowskiego i ks. Alojzego Tomkowicza – zmarłych proboszczów gudogajskiej parafii oraz śp. siostrę Józię Żdanowicz – świadka zwycięstwa Maryi nad złem.

O północy rozpoczęła się procesja maryjna ze świecami wokół kościoła i cmentarza, a po niej msza święta, którą celebrował J. E. Bp Oleg Butkiewicz z Witebska wraz z J. E. Bpem Jury Kosobutskim z Mińska i licznie zgromadzonymi kapłanami. Swoje kazanie biskup Oleg rozpoczął od słów Maryi: „Wielbi dusza moja Pana…”. W dalszej części zebrani usłyszeli: „jesteśmy powołani, aby narodzić swoją świętość i duszę dla nieba… Nikt nie może narodzić za kogoś duszy dla nieba!” Nawiązując do obchodzonej uroczystości Ekscelencja zachęcał, abyśmy szli przez życie jak Eliasz na górę Karmel i razem z nim wyznawali, że Bóg zawsze żyje w naszej codzienności. W kazaniu nie zabrakło także odniesienia do rocznicy objawień w Fatimie, w których Maryja wzywa nas do modlitwy i nawrócenia.  Ks. Biskup zaznaczył, że szkaplerz wskazuje nam drogę do nieba i przypomina o konieczności postępowania zgodnie z wyznawaną wiarą.

Przez całą noc zebrani w utulnym drewnianym kościele mogli adorować Najświętszy Sakrament i wpatrywać się o oblicze Matki Bożej  w gudogajskim obrazie. Główny dzień uroczystości rozpoczął śpiew Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP. Pierwszą mszę świętą o godz. 9.30 celebrował w języku polskim J. E. Bp Oleg Butkiewicz, który wygłosił również płomienne kazanie o Matce Bożej i Jej udziale we wzrastaniu każdego z nas w wierze.

Centralnym punktem świętowania była msza święta o godz. 12.00, którą celebrował biskup pomocniczy archidiecezji mińsko – mohylewskiej J. E. Biskup Jury Kosobutski wraz z J. E. bpem Olegiem Butkiewiczem i zebranymi kapłanami. Licznie przybyli wierni wspólnym głosem wychwalali Boga, w czym pięknym śpiewem pomagali połączeni chórzyści z mińskich parafii. Biskup Jury w kazaniu zwracał się do każdego z obecnych, wskazując na Maryję jako matkę wszystkich wierzących, a nawiązując do wspominanych rocznic 100-lecia objawień w Fatimie, 110 rocznicy powrotu słynącego łaskami obrazu do Gudogaju i 10 rocznicy jego koronacji koronami św. Jana Pawła II, zaznaczył, że potwierdzają one stałą troskę Matki Bożej o powierzony Jej pod krzyżem Kościół, czyli każdego z nas. Celebrans mówił także, że Maryja poucza i ostrzega, ale nie wszyscy chcą Jej słuchać: „jak niesłuchanie ziemskiej mamy prowadzi dzieci do złych skutków, podobnie niesłuchanie Matki Bożej wiedzie na manowce”. Ksiądz biskup zachęcał do wytrwałej modlitwy także za innych ludzi, a winszując zebranych z okazji święta, wskazał na dewizę tegorocznych uroczystości „Szkaplerz noś, na różańcu proś” mówiąc, że słowa „szkaplerz” i „różaniec” to jakby numery telefonów do Matki Bożej, z których warto jak najczęściej korzystać.

Na zakończenie uroczystości przemówił wiceprzewodniczący ostrowieckiego komitetu wykonawczego Wiktor Zbigniewicz Swiła, który w zwięzłych i mądrych słowach powinszował zebranych i podziękował za wspólną modlitwę przez wstawiennictwo Matki Bożej Gudogajskiej. Ze swojej strony kustosz sanktuarium, o. Kazimierz Morawski OCD, podziękował Biskupom, kapłanom, osobom konsekrowanym i wszystkim zebranym za modlitwę i zaprosił do nawiedzania sanktuarium nie tylko przy okazji lipcowego odpustu. O. Kazimierz poinformował też, że przyszłoroczne uroczystości ku czci Matki Bożej Szkaplerznej odbędą się 14 i 15 lipca.

Uroczystość dobiegła końca, pozostawiając w sercach i pamięci jej uczestników nie dające się opisać ani wyrazić słowami głębokie doświadczenie komunii z Bogiem w domu Najlepszej Matki, która nigdy nie opuszcza swoich dzieci. Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko!

O. Arkadiusz Kulacha OCD