aktualności prowincji więcej

Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci “Święci i błogosławieni karmelu”


luty 6, 2019

Sanktuarium św. Józefa w Poznaniu organizuje konkurs plastyczny dla dzieci w wieku szkolnym. Konkurs polega na wykonaniu pastelami rysunku w formacie A4 (kartka z małego bloku) wybranego z załączonej listy świętego/świętej karmelitańskiej. Udział mogą brać osoby indywidualne, a także parafie, klasy, szkoły i placówki opiekuńcze, niemniej praca musi zostać wykonana indywidualnie przez ucznia. Jedno dziecko może zgłosić wiele prac. Dla zwycięzców zostały przewidziane nagrody, a najlepsze prace zostaną wydane w postaci kalendarza i publikacji dla dzieci. Zachęcamy do udziału lub poinformowania o konkursie osób, które mogłyby być zainteresowane udziałem.

Prace prosimy nadsyłać do 10 kwietnia 2019 na adres:
Sanktuarium św. Józefa,
Działowa 25, 61-747 Poznań.
(lub zostawić na furcie klasztoru w zamkniętej kopercie z dopiskiem Konkurs plastyczny).

Uwaga! Do pracy musi zostać dołączona metryczka i odpowiednie oświadczenie.

Celem konkursu jest:

  • poznanie Świętych i Błogosławionych Karmelu
  • prezentacja plastyczna twórczości dziecięcej,
  • rozbudzanie wyobraźni plastycznej dziecka,
  • rozwijanie ekspresji dziecka w obszarze sztuk plastycznych,
  • promowanie w środowisku lokalnym uczniów uzdolnionych,
  • rozwijanie zdolności plastycznych,
  • rozwijanie zainteresowań uczniów wartościami i kulturą duchowości karmelitańskiej.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie klasztoru w Poznaniu.

ilustracja pochodzi ze strony: mandresds.blogspot.com