aktualności prowincji więcej

Początek prac nad programem Prowincji


maj 12, 2017

Witamy ponownie wszystkich Przyjaciół, Siostry i Braci, szczególnie tych z klasztoru Św. Pankracego w dniu ich święta patronalnego! Evviva San Pancrazio!!!

Jezus, Książę Pokoju z wielką czułością oczekuje momentu, kiedy wszyscy ludzie będą mogli się wokół Niego zjednoczyć. I to nas mobilizuje do zmieniania siebie, zmieniania innych i świata wokół nas, któremu grożą mroki odrzucenia Boga. Z takim przesłaniem zwrócił się do nas w homilii o. Grzegorz Malec, nowo wybrany II Radny Prowincji przewodniczący dzisiejszej porannej Eucharystii.

Obie sesje Kapituły poświęciliśmy dziś na omówienie pierwszej części tematów wybranych w czasie przygotowań do Kapituły jako istotne dla wyznaczenia dalszej drogi naszej Prowincji. Wszystkie były uprzednio przedmiotem dyskusji w naszych wspólnotach, które swoje refleksje przesłały sekretariatowi Kurii prowincjalnej. Wybrani bracia zajęli się następnie ich opracowaniem przedstawionym dziś kapitularnemu gremium.

Pierwszym jednak punktem przedpołudniowej siódmej sesji Kapituły było powitanie przybyłego do nas z Sopotu IV Radnego Prowincji, o. Roberta Marciniaka. Wobec ojców kapitularnych został on potwierdzony przez o. Prowincjała na urzędzie i złożył wyznanie wiary.

Omawianie tematów programowych rozpoczęło się od referatu o. Romana Hernogi dotyczącego kwestii optymalnej ilości członków i roli przełożonego w naszych wspólnotach. Następnym punktem obrad była dyskusja nad bardziej rodzinnym charakterem domów formacyjnych i nad formacją braci nie kleryków, rozpoczęta wprowadzeniem o. Jakuba Kamińskiego. O. Grzegorz Malec przedstawił syntezę odpowiedzi na pytanie o sposób ożywienia współpracy i komunii między wspólnotami i w Prowincji. Każdy z tych tematów wywołał bogatą wymianę zdań i doświadczeń ojców kapitularnych.

Na początek popołudniowej, ósmej sesji Kapituły, został zaproszony o. Piotr Bajger, przełożony z Drzewiny, który zaprezentował wyniki ankiety w części poświęconej semi-eremickiemu domowi modlitwy w Drzewinie, wzmocnieniu jego wspólnoty i jego integracji w Prowincji. Zaraz po nim głos zabrał o. Piotr Frosztęga omawiając opinie wspólnot wyrażone w sprawie ukierunkowania Delegatury Białorusi w stronę większej autonomii. Po przerwie w obradach, pozostając w temacie misji, o. Prowincjał zreferował stan przygotowań do nowej fundacji na Litwie i głosy ze wspólnot w tej sprawie. Kapituła wyraziła swoją aprobatę dla propozycji, aby w czerwcu tego roku bracia, którzy zgłosili swój akces do tej misji, mogli wyjechać do Kowna i na miejscu zacząć organizować tam placówkę Zakonu.

Trudno pisać szerzej o wszystkich rzeczach, o których mówiliśmy dzisiaj. Niech znajdą one w Was wdzięcznych orędowników u tronu miłosiernego Boga, aby Jego plany wypełniały się w naszych działaniach.

Przesyłamy Wam wszystkim serdeczne pozdrowienia w Panu, niech darzy was pokojem i dobrym odradzającym odpoczynkiem tej nocy!

O. Karol Milewski