aktualności prowincji więcej

Pożegnania: śp o. Enrique Llamas Martínez OCD


sierpień 5, 2017

Karmelitański mariolog

Ranem 24 lipca 2017 r. zmarł w szpitalu w Madrycie o. Henryk od Najśw. Serca (Amador Llamas Martínez), karmelita bosy, znany mariolog, członek Hiszpańskiego Towarzystwa Mariologicznego, autor licznych publikacji o tematyce maryjnej, uczestnik światowych kongresów mariologicznych i maryjnych (także w Polsce), interesujący się i piszący o polskiej rodzinie Dantyszków, wszak synem Janiny z Dantyszków, córki polskiego posła na dworze królewskim w Madrycie, Jana Dantyszka, wybitnego dyplomaty i humanisty, był o. Hieronim Gracián (1545-1614), karmelita bosy, kierownik duchowy św. Teresy od Jezusa i pierwszy prowincjał karmelitów bosych po reformie Zakonu, kandydat na ołtarze.

A oto biogram śp. o. Henryka, (m.in. wg wykazu doktorów Królewskiej Akademii Hiszpańskiej (Real Academia de Doctores de España), której był członkiem: Urodzony w Valdevimbre k. León 13 stycznia 1926 r., od 14 sierpnia 1942 r. był karmelitą bosym i od 24 września 1949 r. kapłanem. Doktor nauk teologicznych Papieskiego Uniwersytetu w Salamance od 1954 r. na podstawie rozprawy „Los Salmaticenses, su vida y su obra: ensayo histórico y proceso inquisitorial de su doctrina sobre la Inmaculada”, był profesorem tegoż uniwersytetu i wykładał w innych kościelnych ośrodkach naukowych, jak Katolicki Uniwersytet w Lizbonie, Instytut Teologiczny św. Katarzyny w León, Instytut “Regina Virginum” w Madrycie. Cytuje go w swojej relacji o XX Międzynarodowym Kongresie Mariologiczno-Maryjnym z 2000 r. bp Julian Wojtkowki (Studia Warmińskie, 37 (2000) s. 220), a nadto ks. Kazimierz Pek MIC w swoim studium „Mariologia europejska w roku 2000” (s. 14-15).

Zasłużony kapłan i zakonnik przeszedł do Domu Ojca licząc 91 lat, w 75. roku życia zakonnego. Został pogrzebany 25 lipca na cmentarzu miejskim w Salamance, po liturgii pogrzebowej sprawowanej w tamtejszym kościele karmelitów bosych. Requiescat in pace!

Zauważmy, że o. Enrique Llamas miał młodszego brata w Karmelu, o. Romana Llamasa, który z kolei jest wybitnym józefologiem, znanym także w Polsce, gdyż wielokrotnie uczestniczył w Sympozjach Józefologicznych w Kaliszu. Do niedawana był dyrektorem Hiszpańskiego Ośrodka Józefologicznego w Valladolid, wydawcy naukowego półrocznika „Estudios Josefinos” i nadal pozostaje redaktorem popularnego miesięcznika „Mensajeiro de San José”. Ukazały się też po polsku dwie jego publikacje: „Św. Józef osamotniony w obliczu tajemnicy”, Kuria Prowincjalna OCD, Kraków 2004; „Józef słuchający. Ewangelie o św. Józefie”, Flos Carmeli, Poznań 2014.

o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD
za: karmel.pl