aktualności prowincji więcej

Poznańskie Carmelitanum zaprasza


9 września, 2023

Instytut Duchowości Carmelitanum przy klasztorze karmelitów bosych w Poznaniu zaprasza na 3-letnie studium teologii życia duchowego.
Planowane wykłady na rok akademicki 2023/2024:
– św. Teresa od Dzieciątka Jezus: życie, dzieła, doktryna;
– mądrość mityczna: wprowadzenie do duchowości katolickiej;
– historia duchowości: duchowość XIX-XXI w.;
– św. Teresa Benedykta od Krzyża: postać, dzieło, przesłanie;
– wstęp do Ewangelii synoptycznych;
– kobiety w starożytnym Kościele;
– modlitwa nieustanna według chrześcijaństwa wschodniego;
– zagrożenia i walka duchowa.
Rozmowy kwalifikacyjne i przyjmowanie zgłoszeń:
25-29 IX 2023 r., w godz. od 16.00 do 18.00 (Klasztor Karmelitów Bosych, ul. Działowa 25, Poznań).
Warunki przyjęcia:
w czasie rozmowy kwalifikacyjnej należy złożyć następujące dokumenty:
– podanie,
– życiorys,
– kopię świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów (oryginały do wglądu), dwie fotografie,
– zgodę odpowiednich przełożonych w przypadku osób zakonnych,
– koszt: 300 zł za semestr płatne do końca października, w tym 50 zł przy zapisach.
Kontakt:
– o. Krzysztof Pawłowski OCD
– tel. 500 49 85 04
– Klasztor Karmelitów Bosych, ul. Działowa 25.