aktualności prowincji więcej

Przesłanie X Kapituły Prowincjalnej Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych zebranej w Poznaniu w dniach 29.06 – 04.07.2020


9 lipca, 2020

Drodzy Bracia i Siostry w powołaniu karmelitańskim,

My, zebrani na dziesiątej Kapitule Prowincjalnej, pozdrawiamy Was wszystkich zarówno we wspólnotach Braci i Sióstr Bosych jak i we wspólnotach Świeckiego Zakonu, w Zmartwychwstałym Chrystusie, naszym Panu. W czasie Kapituły wsłuchiwaliśmy się w to, co mówi Duch Święty do naszej Prowincji.

1. Rozpoczęliśmy Kapitułę od dnia skupienia z Księdzem Biskupem Jackiem Kicińskim na fundamencie Apostołów Piotra i Pawła. Biskup ukierunkował nas na trzy proroctwa: proroctwo czuwania, aby być posłusznym natchnieniom Ducha Świętego; proroctwo radykalizmu, aby nic nie uronić ze słów Ewangelii oraz na proroctwo spotkania, aby być wiernym wobec dzieła, jakie daje nam Pan. Święty Paweł przypomina nam, abyśmy rozpalili na nowo charyzmat Boży, który jest w nas… . Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. Nie wstydźmy się zatem świadectwa Pana naszego (por. 2 Tm 1, 6-8).

2. Wraz ze specjalnym gościem, o. Łukaszem Kansym, Definitorem Generalnym, pochylaliśmy się nad roboczą wersją Deklaracji charyzmatycznej, która ma być zatwierdzona dla całego Zakonu na najbliższej Kapitule Generalnej w 2021 roku. Przygotowaliśmy wnioski z całej naszej Prowincji odnośnie tej Deklaracji i na jej tle widzimy, że nasze posłannictwo powinno być jeszcze bardziej charyzmatyczne. To posłannictwo wyraża się głównie poprzez życie Słowem Bożym, modlitwę myślną w braterskiej wspólnocie, która na różne sposoby dzieli się bogactwem swego karmelitańsko-terezjańskiego charyzmatu: różnorakie rekolekcje /sesje /warsztaty formacyjne, szkoła modlitwy karmelitańskiej, posługa naszym Siostrom i Karmelowi świeckiemu, prowadzenie instytutów duchowości i Wydawnictwa Flos Carmeli, animowanie duszpasterstwa parafialnego i nie tylko. Szczególnym wyrazem naszego zaangażowania na polu duchowości jest istnienie eremickiego domu modlitwy w Drzewinie.

Jednak, aby te wszystkie dzieła mogły lepiej się rozwijać niezbędne jest jeszcze większe nasze zaangażowanie w duszpasterstwo powołaniowe oraz stałą i integralną formację.

3. Rozważając Deklarację zwróciliśmy uwagę na „wieloaspektową rzeczywistość rodziny karmelitańskiej wymagającą wejścia w bliską wzajemną relację mniszek, braci i świeckich, co czyni owocną ich komplementarność. Dzielenie się pomiędzy członkami tych trzech gałęzi jest źródłem wzajemnej stymulacji i nowej żywotności” (Deklaracja charyzmatyczna 52).

Pomimo tego, że konstytuują się Federacje naszych Sióstr ze swoimi zarządami, chcemy zachować bliskie więzi braterskie i razem wzrastać w naszym charyzmacie.

Wyrażamy wdzięczność Wszechmogącemu za Braci i Siostry Karmelu świeckiego, którzy dają nieocenione świadectwo życia naszą duchowością na co dzień w świecie oraz pragniemy asystować im w przenikaniu duchem karmelitańskim rzeczywistości tego świata.

Najważniejszym środkiem budowania tej naszej zróżnicowanej jedności jest osobiste nawrócenie i odnowienie wiary: im bardziej wzrasta w naszych sercach miłość Boga, tym bardziej jednoczymy się między sobą.

Niech Królowa Karmelu i nasza Matka rozbudza w nas uległość Duchowi Świętemu, a św. Józef wspomaga w dochowaniu wierności naszemu charyzmatowi.

Niech Bóg w Trójcy Przenajświętszej błogosławi całą naszą Prowincję!

Bracia Kapitularni

Poznań, 4 lipca 2020


Pobierz przesłanie Kapituły Prowincjalnej w pliku pdf