aktualności prowincji więcej

Relacja z Kapituły Prowincjalnej – czwarty i piąty dzień Kapituły


13 maja, 2023

Piątek – 12 maja i sobota – 13 maja 2023

Piątek i sobota (czwarty i piąty dzień Kapituły) były dniami bardzo wyjątkowymi w całej historii Kapituł Prowincjalnych w naszej Prowincji z racji wyjątkowości wydarzeń, jakie miały miejsce w naszych wspólnotach.

W te dwa dni odbyliśmy tylko poranne, dwugodzinne sesje poświęcone kolejnym sprawom, jakimi miała zająć się Kapituła, między innymi sprawami ustawowymi, wymaganymi przez Przepisy wykonawcze OCD, oraz ustaleniem kwestii tak zwanego „majątku stałego” Prowincji.

W piątek, po sesji porannej, niemalże wszyscy uczestnicy Kapituły, udali się do klasztoru we Wrocławiu, gdzie odbyły się uroczystości ostatniego pożegnania naszego zmarłego współbrata ojca Marka od Matki Bożej Królowej Polski (Kłaputa), który odszedł do Pana w dzień rozpoczęcia Kapituły Prowincjalnej, 08 maja br. Ojciec Marek Kłaput urodził się w Wadowicach 17 kwietnia 1958 roku, wstąpił do Zakonu w lipcu 1977 roku. Pierwszą profesję złożył 23 lipca 1978 roku a na kapłana był wyświęcony 19 marca 1984 roku w Krakowie.

Uroczystej Eucharystii pogrzebowej o. Marka przewodniczył biskup pomocniczy wrocławski Jego Ekscelencja ks. Bp Maciej Małyga. Na cmentarz odprowadziliśmy o. Marka pod przewodnictwem Naszego Ojca Prowincjała Łukasza Kansego. W pogrzebie uczestniczyli licznie parafianie naszej wrocławskiej Parafii Opieki św. Józefa oraz rodzina i parafianie z miejscowości rodzinnej o. Marka. Ojciec Marek spoczął w naszym grobowcu na cmentarzu przy ulicy Bujwida we Wrocławiu. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!

Natomiast w sobotę, po sesji porannej cała Kapituła Prowincjalna wzięła udział w wielce radosnej i podniosłej uroczystości święceń prezbiteratu dwóch naszych braci diakonów: o. Bogusława od Ducha Świętego (Wielgoszewskiego) i o. Andrzeja od Matki Bożej (Pruszkowskiego). Święcenia prezbiteratu odbyły się w Bazylice Mniejszej, Sanktuarium Świętego Józefa przy naszym klasztorze w Poznaniu. Święceń prezbiteratu udzielił naszym współbraciom biskup pomocniczy poznański Jego Ekscelencja ks. Bp Grzegorz Balcerek. Na wstępie przepięknej liturgii Nasz Ojciec Prowincjał Łukasz Kansy, witając wszystkich zgromadzonych zaznaczył, że jest to chwila wyjątkowo znacząca i radosna, ponieważ są to pierwsze święcenia kapłańskie w naszej Prowincji od sześciu lat. Również sześć lat temu święceń kapłańskich w tym samym miejscu udzielał ten sam biskup Grzegorz Balcerek.

Po uroczystości święceń kapłani i zgromadzenie zakonne ustawiło się do wspólnego pamiątkowego zdjęcia w wirydarzu klasztoru poznańskiego, pod figurą św. Józefa. Nie było rzeczą łatwą i prostą wykonanie tego zdjęcia z racji wielkiej ilości osób (samych tylko kapłanów było około czterdziestu…! (Zdjęcie grupowe wykonał o. Jan Piotr Malicki)

Dziękujemy Ci, nasz Boski Mistrzu za tych dwóch Twoich nowych kapłanów! Prowadź ich, uświęcaj i błogosław im! AMEN!

Opracował:
o. Grzegorz Andrzej Malec OCD