aktualności prowincji więcej

Relacja z Kapituły Prowincjalnej – ostatni dzień Kapituły


17 maja, 2023

Środa – 17 maja 2023

Ostatnią sesję Kapituły Prowincjalnej rozpoczęliśmy tradycyjnie modlitwą do Ducha Świętego. Następnie Ojciec Prowincjał powitał zaproszonych na Kapitułę gości, Przewodniczącą Rady Prowincjalnej OCDS – Gabrielę Żylińską oraz Wiceprzewodniczącego Rady Prowincjalnej OCDS – Bogusława Sudała.

Pani Gabriela Żylińska odczytała przygotowaną przez siebie relację z życia wspólnot OCDS naszej Prowincji, wskazując na wielką różnorodność osób i spektrum ich życia. Wyraziła wdzięczność za posługę ojców, jednocześnie wskazując na pewne obszary niedosytu, wielość oczekiwań wśród członków wspólnot oraz przedstawiła propozycje, które mogłyby służyć pogłębieniu więzi między nami i udoskonaleniu współpracy. Jedną z wyrażonych potrzeb jest większa obecność i dyspozycyjność delegata i asystentów wspólnot.

Następnie pan Bogusław Sudał w swoim wystąpieniu wskazał na kilka wyzwań, przed którymi stają wspólnoty, odnosząc się do wystąpienia o. Wiesława Kiwiora z Kongresu OCDS w Laskowicach Pomorskich (2008): „Wyzwania Magisterium Kościoła z początku trzeciego tysiąclecia interpelujące Świecki Zakon Karmelu Terezjańskiego”.

Podkreślił także gotowość podjęcia większego zaangażowania i posługi, by odciążyć ojców w tych sprawach, które mogliby podjąć świeccy.

W rozmowie bracia kapitularni odnieśli się do wysłuchanych wystąpień.

Na zakończenie Kapituły odczytano i zatwierdzono protokół z ostatniej sesji. Ojciec Prowincjał podziękował wszystkim braciom za modlitewną i braterską atmosferę na Kapitule. Wyraził wdzięczność wszystkim braciom, którzy przygotowali Kapitułę i dzięki którym mogła się ona tak sprawnie odbyć.

W ostatniej zachęcie wskazał na to, byśmy robili to, co możemy i nie tracili na co dzień pogody ducha i radości w przeżywaniu naszego powołania karmelitańskiego. Złożono podpisy pod aktami i Ojciec Prowincjał oficjalnie dokonał zamknięcia XI Kapituły Prowincjalnej Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych.

Bracia Kapitularni zebrali się jeszcze raz w Sanktuarium Świętego Józefa, gdzie – pod przewodnictwem Ojca Prowincjała Łukasza – została odprawiona uroczysta Eucharystia na zakończenie Kapituły. Po Mszy świętej, przed obrazem Świętego Józefa Ojciec Prowincjał dokonał aktu zawierzenia naszej Prowincji Temu Potężnemu Patronowi.

Opracował:
o. Grzegorz Andrzej Malec OCD