aktualności prowincji więcej

Relacja z Kapituły Prowincjalnej – szósty dzień Kapituły


15 maja, 2023

Poniedziałek – 15 maja 2023

Szósty dzień obrad Kapituły Prowincjalnej rozpoczęła modlitwa brewiarzowa oraz Msza święta koncelebrowana. Tym razem Eucharystii przewodniczył pierwszy radny prowincjalny, o. Wojciech Ciak. W homilii mówił, byśmy przyjęli świadectwo Ducha Świętego o Jezusie w naszym wnętrzu. W naszym przypadku, karmelitów bosych, Duch Święty pragnie dać w naszym wnętrzu świadectwo o tym, jaka jest droga Jezusa zgodna z charyzmatem Karmelu. I to świadectwo Ducha Świętego powinniśmy przyjmować czy to przez modlitwę, czy to przez zgłębianie Pism naszych Świętych, czy też przez pochylenie się nad ostatnią Deklaracją charyzmatyczną w modlitewnej lekturze. Nieprzyjęcie tego świadectwa Ducha Świętego rodzi pytanie, czy otwarci jesteśmy na przyjmowanie świadectwa Ducha Świętego w ogóle, skoro nie przyjmujemy tego podstawowego przekazu, to czemu Pan ma używać innych środków i czy nie powie do nas, jak do bogacza: przecież miałeś Mojżesza, Proroków…

 

Przedpołudniową sesję otworzyła Sekwencja do Ducha Świętego. Ponieważ była to sesja poświęcona wyborom przeorów, Ojciec Prowincjał Łukasz uczynił wprowadzenie do tematu posługując się cytatem z Deklaracji o charyzmacie karmelitańskim:

Wspólnota składa się z braci, a więc z osób znajdujących się na tym samym poziomie. Jest to wspólnota równych sobie, ale nie jest ona wspólnotą akefaliczną (dosłownie: bezgłową): potrzebuje przełożonego, lidera, którego urzędem jest troska o jedność ciała i o wzrost każdego z jego członków. Zadaniem przełożonego nie jest po prostu „koordynowanie”, czy „administrowanie” życia i działalności członków wspólnoty tak, by zarządzać nimi w sposób uporządkowany. Jego zadaniem jest budowanie pokoju, tworzenie relacji, animowanie życia braterskiego. Z tego powodu istotne jest, by jego relacja z innymi była nacechowana miłością, w duchu Teresy, która mówiła do przeorysz: „Aby być słuchaną, staraj się być miłowaną”.

Ojciec Prowincjał mówił, posługując się wypowiedzią o. Saverio Cannistrà na ostatniej Kapitule Generalnej, że dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek od tych, którym powierzono obowiązki rządzenia, wymaga się podjęcia ich z poważnym zaangażowaniem, bez ulegania pokusom rozluźnienia i źle pojętej dobroduszności, która na wszystko pozwala i przymyka oczy na wszelkie odstępstwa. W dzisiejszych czasach, bardziej niż kiedykolwiek, nie da się sprawować urzędu w sposób naiwny i bezkrytyczny. Niezbędne jest przygotowanie i posiadanie jako stałego punktu odniesienia studium prawa kanonicznego, naszych Konstytucji, postanowień Kapituł Generalnej i Prowincjalnej. Nie jest się przełożonym po to, by robić, co mi się wydaje słuszne lub pozwalać innym na to, co chcą, ale po to, by rządzić, to znaczy podążać określoną drogą, wybraną i zatwierdzoną wspólnotowo.

Po tym wstępie Ojciec Prowincjał zarządził przeprowadzenie głosowań na przeorów w następującej kolejności: w Poznaniu, we Wrocławiu, w Łodzi i w Zamartem.

  • Na przeora klasztoru w Poznaniu został wybrany o. Sergiusz Niziński;
  • na przeora klasztoru we Wrocławiu został wybrany o. Krzysztof Piskorz;
  • na przeora klasztoru w Łodzi został wybrany o. Ernest Zielonka;
  • na przeora klasztoru w Zamartem został wybrany o. Zbigniew Kolka.

Wszyscy oni przyjęli wybór, zostali przez Prowincjała zatwierdzeni na urzędach oraz złożyli wyznanie wiary.

W dalszej kolejności Kapituła zapoznała się ze skierowanymi do niej wnioskami i problemami oraz przeprowadziła szeroką dyskusję nad niektórymi z tychże wniosków. Sesja popołudniowa poświęcona była podsumowaniu promocji powołań w naszej Prowincji. O. Krzysztof Piskorz, dotychczasowy prowincjalny promotor powołań przedstawił Kapitule swoje dokonania w dziedzinie budzenia powołań. Rozmawiano także o niektórych aspektach dotyczących kwestii formacji w naszej Prowincji.

Opracował:
o. Grzegorz Andrzej Malec OCD