aktualności prowincji więcej

Relacja ze święceń diakonatu


15 października, 2023

Dziś, w uroczystość Naszej Świętej Matki Teresy od Jezusa, na Mszy św. o godzinie 13.00 święcenia diakonatu przyjęli nasi trzej współbracia:

  • Br. Piotr J. od przebitych Serc Jezusa i Maryi OCD (Mikołajczyk)
  • Br. Paweł od Niepokalanego Serca Maryi OCD (Żuk)
  • Br. Bartosz od Krzyża OCD (Dalaszyński)

Mszy świętej i obrzędom święceń przewodniczył ks. bp Jan Glapiak, którego przywitał o. Prowincjał. W uroczystości oprócz wspólnoty poznańskiej brali udział również bracia z innych wspólnot: z Zamartego: o. Józef Tracz; ze Zwoli: o. Serafin Tyszko, o. Bogusław Wielgoszewski; z Gorzędzieja: o. Marian Stankiewicz; z Litwy: br. Arunas Juodinis; z Sopotu: o. Tobiasz Zarzecki, z Wrocławia: o. Andrzej Pruszkowski i br. Andrzej Lutski przebywający obecnie w Krakowie.

Gościliśmy również z Prowincji Krakowskiej br. Pawła Starzyńskiego. Bracia profesi zaprosili na uroczystość swych znajomych księży: br. Piotr i br. Bartosz swoich księży Proboszczów, o. Pawła Gałaszewskiego SJ, ks. Jana Hadalskiego SChr z trzema księżmi diakonami: Bogdanem, Mateuszem i Aleksandrem. W naszym kościele pojawiła się liczna rodzina braci, przyjaciele i przedstawiciele parafii.

Ks. Biskup Jan, wygłaszając homilię przypomniał wszystkie obowiązki diakona, związane z naśladowaniem Chrystusa w Kościele i w jego posługach. Zwrócił uwagę na to by rozwijać przyjaźń z Chrystusem, z okazji uroczystości św. Teresy od Jezusa nawiązał do jej słów o wzrastaniu w miłości do Chrystusa. Podkreślił wagę człowieczeństwa Chrystusa w drodze duchowej chrześcijanina.

Liturgię wzbogacił śpiew. Litanie do Wszystkich Świętych śpiewał ks. Diakon Aleksander – SChr, natomiast śpiewom liturgicznym przewodziła schola „Silentium”.

Na zakończenie Mszy św. br. Piotr, w imieniu braci współdiakonów, podziękował przede wszystkim Bogu za dar diakonatu i biskupowi za święcenia. Na koniec podziękowań zwrócił się do ks. Biskupa w języku hiszpańskim, który Ksiądz Biskup dobrze zna, w latach 1989-1993 odbył studia specjalistyczne z prawa kanonicznego na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie, uzyskując stopień naukowy doktora.

Po zakończeniu Mszy św. ks. Biskup, zebrani kapłani i bracia udali się na wirydarz klasztorny, pod figurę św. Józefa, i razem z wieczystymi już profesami zrobili wspólne zdjęcie. Klasztor poznański obiad i poczęstunek przygotował w specjalnie przygotowanym na tę uroczystość namiocie w ogrodach Karmelu.

o. Aleksander Szczukiecki OCD