aktualności prowincji więcej

Śluby zakonne w Mińsku


9 września, 2020

Brat Andrzej ślubował czystość, ubóstwo i posłuszeństwo według Reguły i Konstytucji Zakonu Braci Bosych Najświętszej Panny Maryi z Góry Karmel w swojej rodzinnej Parafii Bożego Ciała w Mińsku.

O. Siarhei Trystsen OCD witając uczestników uroczystości, serdecznie podziękował wszystkim obecnym ojcom, siostrom, przedstawicielom OCDS, rodzinie br. Andrzeja, parafianom, ale najbardziej br. Andrzejowi za możliwość bycia świadkami szczególnego zjednoczenia z Chrystusem. Zaprosił obecnych do modlitwy, by dobry Bóg wspomagał br. Andrzeja w swoich postanowieniach.

Mszy św. przewodniczył o. Piotr Frosztęga OCD – Wikariusz Regionalny Karmelitów Bosych w Białorusi. W homilii o. Piotr wspomniał swoje pierwsze kroki w rodzinie Karmelu i wyraził radość, że i dziś są młodzi ludzie, którzy chcą żyć tym samym charyzmatem, którym żyli św. Jan od Krzyża i św. Teresa od Jezusa.

„Dziś, stoi przed nami br. Andrzej, ubrany w uroczystą szatę, bo Pan zaprasza go do wędrówki w wysokie góry i zachęca, aby na ten szlak nic z sobą nie brał, aby szedł boso”.

o. Piotr Frosztęga OCD

Ojciec zaznaczył, że „w błędzie jest ten kto myśli, że człowiek składając śluby zakonne pozbędzie się problemów i wejdzie do raju na ziemi. Bóg zaprasza nas w niewiadome. Najważniejsze – spotkać Pana”. Wikariusz Regionalny podkreślił, że śluby nie są jedynie obietnicą żyć święcie i pobożnie. Są one wyrazem wolnego i absolutnego daru z własnego życia dla Boga.

Br. Andrzej odpowiadając na pytania o. Wikariusza potwierdził swoją wolę złożenia ślubów, obiecał jeszcze bardziej doskonale oddać siebie Bogu, z pomocą Jego łaski  przyjąć i zawsze zachowywać ten sposób życia w doskonałej czystości, posłuszeństwie i ubóstwie.  Tekst ślubów br. Andrzej podpisał i złożył na ołtarzu.

Na zakończenie uroczystości, br. Andrzej przepełniony radością, podziękował Panu Bogu za ten cudowny dzień, w którym został włączony do rodziny Karmelu, z którą odtąd będzie dzielić wszystko, co Bóg przygotował dla niego w swojej odwiecznej miłości. Słowa podziękowania skierował do ojców  którzy służą i służyli w Parafii Bożego Ciała i bezpośrednio przyczynili się do jego duchowego rozwoju, rodzicom, przyjaciołom i wszystkim tym, kto przyczynił się do jego duchowej formacji.

Uroczysta Msza św. zakończyła się śpiewem „Salve Regina”.

Anna Lutska OCDS

Tłumaczenie Piotr Frosztęga