aktualności prowincji więcej

Spotkanie formacyjne młodych kapłanów


listopad 2, 2018

W dniach 16-19 października młodzi kapłani naszej prowincji (a przynajmniej ich zdecydowana większość) zgromadzili się na corocznym spotkaniu formacyjnym. Tym razem mieliśmy okazję spotkać się nie tylko we własnym gronie, ale spędziliśmy ten czas służący pogłębieniu naszej kapłańskiej tożsamości wspólnie ze współbraćmi z prowincji krakowskiej. Korzystaliśmy w tym czasie z ich gościnności, ponieważ na miejsce spotkania wybrano dom rekolekcyjny przy klasztorze w Wadowicach.

Najważniejsze w czasie tych dni były oczywiście te momenty, kiedy mogliśmy wspólnie stanąć przed Panem na modlitwie – gromadząc się wokół Jego ołtarza na Eucharystii, słuchając wspólnie Jego słowa oraz polecając Mu siebie, swoje kapłaństwo a także cały Kościół w trakcie liturgii godzin oraz modlitwy wewnętrznej. Nie zabrakło rzecz jasna także elementów stricte formacyjnych (w końcu, jak mawiała św. Nasza Matka Teresa – dobre wykształcenie teologiczne kapłana to wielka sprawa (por. np. Dd(t) 5,2)). Wysłuchaliśmy trzech wykładów, które oscylowały wokół tematu tej sesji formacyjnej: „Od spotkania do głoszenia. Słowo Boże w życiu duchowym i posłudze duszpasterskiej”. Pierwsza przemówiła do nas p. dr Danuta Piekarz – biblistka oraz italianistka, wykładowca UJ oraz UP Jana Pawła II w Krakowie. Poruszyła ona temat lectio divina (omawiając m. in. teologiczne uzasadnienie tej formy modlitwy, możliwy jej schemat, warunki owocności tej formy modlitewnej oraz mogące rodzić się praktyczne problemy). Podzieliła się też swoim wieloletnim doświadczeniem z prowadzenia kręgu biblijnego – grupy osób świeckich regularnie dzielących się słowem Bożym. O. Jakub Kamiński przybliżył nam tematykę lektury słowa Bożego w tradycji karmelitańskiej. Omawiając trzy zasadnicze płaszczyzny, na których się ona dokonywała – liturgiczną, osobistą i wspólnotową – skoncentrował się zwłaszcza na płaszczyźnie wspólnotowej, przypominając o nieco zapomnianym obecnie zwyczaju regularnego urządzania w naszych klasztorach tzw. kolacji duchowych. Ostatni z wykładowców, ks. Wojciech Węgrzyniak (biblista i rekolekcjonista, kapłan archidiecezji krakowskiej) określił jako temat swego wystąpienia zagadnienie “eklezjalnej lektury Pisma św.”. W barwnych słowach, okraszonych dużą dozą humoru oraz osobistych wspomnień, przypomniał nam, że to słowo Boże jest podstawowym lekarstwem i drogowskazem w życiu Kościoła w każdej jego epoce.

Cenną jak zawsze była też możliwość braterskiego spotkania oraz swobodnej rozmowy na tematy dotyczące naszego codziennego życia i naszej posługi. Dziękujemy za stworzenie tej przestrzeni dialogu (szczególne podziękowania dla o. Przemysława – gospodarza domu rekolekcyjnego) i czekamy na przyszłoroczne spotkanie, które podobno ma się odbyć na Białorusi.

o. Michał Żelechowski OCD