aktualności prowincji więcej

Spotkanie Rodziny Szkaplerznej – Zamarte


czerwiec 9, 2017

DRODZY  BRACIA  I  SIOSTRY, CZCICIELE  MATKI  BOŻEJ  SZKAPLERZNEJ!

Zbliża się 17 spotkanie Rodziny Szkaplerznej Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych w sanktuarium w Zamartem k/Chojnic. Wzorem ubiegłych lat pragnę Was serdecznie i bardzo gorąco zaprosić do wzięcia udziału w tym modlitewnym i rodzinnym spotkaniu, abyśmy we wspólnocie osób, w komunii z Maryją, z wdzięcznością wychwalali Boga.

W tym roku nasze spotkanie będzie naznaczone setną rocznicą objawień fatimskich. Dlatego pragniemy jeszcze bardziej je zgłębić, odnowić i z żywą wiarą odpowiedzieć na wołanie Maryi. Podczas tego spotkania będziemy się starać, aby nasze serca z odwagą podjęły tę drogę pokuty i modlitwy wynagradzającej za pośrednictwem naszej Matki.

Orędzie fatimskie przypomina nam, że kto przez pięć kolejnych pierwszych sobót będzie w stanie łaski uświęcającej, przyjmie Komunię św. i odmówi część różańca św., rozważając w zjednoczeniu z Matką Bożą tajemnice różańcowe, z intencją wynagradzającą za grzechy świata, stanie się nie widzem, ale czynnym uczestnikiem tego orędzia. W pierwszą sobotę 01 lipca w Zamartem będziemy mieli okazję przyjąć Serce Maryi za wzór dla naszego życia duchowego w przymierzu dwóch serc: Jezusa i Jego Niepokalanej Matki.

Z pewnością wielkie łaski i światła Ducha Świętego będziemy mogli otrzymać w naszym sanktuarium w Zamartem. Dlatego bardzo serdecznie i gorąco zapraszam Wspólnoty naszej Prowincji, rodziny zakonne zakorzenione w duchowości Karmelu, Braci i Siostry Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego i Bractwa Szkaplerzne oraz wszystkich czcicieli Matki Bożej Szkaplerznej, abyśmy wspólnie mogli prosić o nasze głębokie nawrócenie jak i nawrócenie całego świata.

Tegoroczne spotkanie Rodziny Szkaplerznej naszej Prowincji w Zamartem k/Chojnic odbędzie się w sobotę 1 lipca 2017 r. i będzie poprzedzone nocnym czuwaniem 30 czerwca (piątek), przygotowanym i prowadzonym przez członków Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego naszej Prowincji. Szczegółowy program tego spotkania załączam do niniejszego listu.

Oczekując na wspólne spotkanie w naszym sanktuarium w Zamartem, polecam każdego i każdą z Was wstawiennictwu i troskliwej opiece Maryi, Matki łaski Bożej i Królowej Szkaplerza Świętego.

Zjednoczony w modlitwie i znaku szkaplerza świętego

O. Jan Piotr Malicki, ocd
Prowincjał

 

PROGRAM SPOTKANIA RODZINY SZKAPLERZNEJ – ZAMARTE 2017

 

Piątek 30.06.2017

19.00-19.15   przywitanie uczestników czuwania

19.15-19.20   śpiew pieśni maryjnych

19.20-20.00   nieszpory śpiewane

20.00-20.30   wystawienie Najświętszego Sakramentu – modlitwa w ciszy

20.30-21.30   śpiew pieśni maryjnej, bolesne tajemnice różańcowe i Apel Maryjny

21.30-22.00   modlitwa w ciszy

22.00-22.30   pieśń maryjna,  kompleta, litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

22.30-23.00   przygotowanie do Eucharystii

23.00   Eucharystia

Sobota 1.07.2017

7.30     Godzinki ku czci NMP

9.30     Różaniec

10.00-11.00   wystawienie Najświętszego Sakramentu – modlitwa animowana przez     braci Nowicjuszy

12.00    Eucharystia pod przewodnictwem N.O Prowincjała Jana Malickiego

14.30    opowieści o historii klasztoru i kościoła

15.00    nieszpory z konferencją i procesja z figurą MB Szkaplerznej